Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 6

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Czy jeśli akcjonarusz spóźni się na WZA, to czy ma prawo w nim uczestniczyć? Czy i kto może mu tego zabronić?

03.08.2012

Czy jeśli akcjonarusz spóźni się na WZA, to czy ma prawo w nim uczestniczyć? Czy i kto może mu tego zabronić?

Akcjonariusz ma prawo przybyć na walne zgromadzenie w każdym momencie, a spóźnienie nie stanowi przesłanki do wyłączenia jego prawa uczestnictwa w obradach.Zobacz więcej

Kto może zgłaszać projekty uchwał?

03.08.2012

Kto może zgłaszać projekty uchwał?

Projekty uchwał zgłaszane mogą być przed, a także w trakcie walnego zgromadzenia. Odrębne dla tych obu form są jednak wymogi, które muszą spełnić inicjatorzy projektów.Zobacz więcej

W jaki sposób można pomniejszyć kwotę podatku od dochodów kapitałowych o stratę z lat ubiegłych? W jakim okresie?

03.08.2012

W jaki sposób można pomniejszyć kwotę podatku od dochodów kapitałowych o stratę z lat ubiegłych? W jakim okresie?

Podatnik, który złożył w poprzednich latach zeznanie podatkowe wykazujące stratę, ma szansę obniżyć wysokość płaconego podatku z tytułu osiągniętych dochodów kapitałowych.Zobacz więcej

Z jaką odpowiedzialnością wiąże się wykonywanie obowiązków przez biegłego rewidenta?

02.08.2012

Z jaką odpowiedzialnością wiąże się wykonywanie obowiązków przez biegłego rewidenta?

Wykonywanie zawodu biegłego rewidenta wiąże się z możliwą odpowiedzialnością cywilną, karną i dyscyplinarną.Zobacz więcej

Kto wybiera biegłego rewidenta? Kto zawiera umowę? Czy można taką umowę rozwiązać?

02.08.2012

Kto wybiera biegłego rewidenta? Kto zawiera umowę? Czy można taką umowę rozwiązać?

Jeżeli statut nie przewiduje inaczej, wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.Zobacz więcej

Jakie kroki można podjąć w przypadku niewypłacenia na czas odsetek lub niewykupienia w terminie przez emitenta obligacji?

02.08.2012

Jakie kroki można podjąć w przypadku niewypłacenia na czas odsetek lub niewykupienia w terminie przez emitenta obligacji?

Co zrobić gdy emitent nie wypłaca odsetek na czas lub nie wykupuje w terminie obligacji? Wielu inwestorów mogło się przekonać na własnej skórze, że inwestowanie w dłużne papiery wartościowe nie jest wolne od ryzyka.Zobacz więcej

Co to jest ESPI i EBI?

02.08.2012

Co to jest ESPI i EBI?

ESPI i EBI są to systemy służące do przekazywania przez emitentów wymaganych regulaminami i przepisami prawa komunikatów.Zobacz więcej

Jakie raporty okresowe publikować muszą spółki notowane na rynku NewConnect?

02.08.2012

Jakie raporty okresowe publikować muszą spółki notowane na rynku NewConnect?

Spółki notowane na rynku NewConnect zobowiązane są do publikacji raportów rocznych, a także raportów kwartalnych.Zobacz więcej

O jakich zdarzeniach spółki publiczne muszą informować w raportach bieżących?

02.08.2012

O jakich zdarzeniach spółki publiczne muszą informować w raportach bieżących?

Rodzaj, zakres i formę informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych określają przepisy prawa i regulamin NewConnect.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie