Chat with us, powered by LiveChat

Czy można być na walnym zgromadzeniu nie będąc akcjonariuszem tej spółki?

Istnieje kilka możliwości pozwalających na uczestnictwo w walnym zgromadzeniu spółki nie będąc jej akcjonariuszem.

 

Możliwości te przedstawiamy poniżej:

  1. Żeby być uprawnionym do udziału w walnym zgromadzeniu trzeba być akcjonariuszem spółki na 16 dni przed terminem walnego (record date). Sprzedaż akcji pomiędzy record date a datą walnego zgromadzenia nie ma już wpływu na uprawnienie uczestnictwa akcjonariusza (w tym wypadku już byłego). Jedynie co wiadomo o osobach będących na liście uprawnionych do udziału w walnym jest to, że były one akcjonariuszami spółki ponad dwa tygodnie wcześniej. Nie wiadomo jednak, czy są akcjonariuszami nadal.
  2. Występując na walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik uprawnionego akcjonariusza.
  3. Do udziału w walnym zgromadzeniu uprawnieni są członkowie zarządu i rady nadzorczej, jednak jeśli nie są uprawnionymi akcjonariuszami ani pełnomocnikami, nie mają prawa głosu. Podczas walnego zgromadzenia obecni są też często pracownicy spółki odpowiedzialni za obsługę walnego zgromadzenia, radcy prawni itd. Walne zgromadzenie spółki akcyjnej protokołuje obligatoryjnie notariusz.
  4. Jeśli nie zgłaszane są sprzeciwy, na walnym zgromadzeniu mogą być obecni, bez prawa głosu, np. przedstawiciele mediów. W praktyce zdarza się, że dziennikarze, żeby mieć pewność co do tego, że zostaną wpuszczeni na walne zgromadzenie, nabywają 1 akcję danej spółki i dopełniają procedury rejestracji jako akcjonariusz.
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie