Chat with us, powered by LiveChat

Czym jest split i resplit (scalenie) akcji?

Split akcji (podział akcji) to obniżenie wartości nominalnej akcji znajdujących się w obrocie przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu dotychczasowego kapitału akcyjnego spółki.

 

Mechanizm splitu polega na tym, że spółka dzieli według tych samych proporcji wszystkie istniejące akcje. W wyniku jego przeprowadzenia zwiększa się wyłącznie ilość akcji spółki, a wartość spółki jako całości pozostaje taka sama. Najczęstszym motywem przyświecającym spółkom przeprowadzającym split jest chęć zwiększenia dostępności własnych akcji (zmniejszenie ceny jednostkowej akcji).

 

Resplit akcji (scalenie akcji) jest w zasadzie odwrotnością splitu. Resplit polega na podwyższeniu wartości nominalnej każdej akcji przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej wartości kapitału akcyjnego. W efekcie resplitu zmniejsza się liczba akcji, przy jednoczesnym zachowaniu ich łącznej wartości i proporcji akcji kontrolowanych przez akcjonariuszy. Z uwagi na możliwość powstania niedoborów scaleniowych spółki wraz z resplitem często przeprowadzają skup własnych akcji. Resplit przeprowadzany jest często w sytuacjach, kiedy cena rynkowa akcji jest bardzo niska, a w efekcie wahania kursu są znaczne.


Nie można z góry przesądzić, czy i jak split bądź resplit wpłyną na kurs. Należy jednak zauważyć, że obie zmiany mają charakter neutralny z punktu widzenia wyceny spółki.
Warto też przypomnieć, że zarówno split jak i resplit nie mogą naruszyć dwóch podstawowych zasad dotyczących akcji, a mianowicie:

  1. wszystkie akcje danej spółki muszą mieć taką samą wartość nominalną,
  2. wartość nominalna akcji spółki nie może być niższa niż 1 grosz.
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie