Chat with us, powered by LiveChat

Czy prawo do udziału w zysku rocznym jest związane z czasem, przez jaki się posiada akcje?

Inwestor nie musi trzymać na rachunku maklerskim akcji cały rok, aby uzyskać prawo do udziału w zysku rocznym wypracowanym przez spółkę w postaci dywidendy. Tak naprawdę, aby otrzymać dywidendę, wystarczy być akcjonariuszem spółki w jednym konkretnym dniu w roku.

W tym celu inwestor musi być posiadaczem akcji w dniu dywidendy, wskazanym w uchwale walnego zgromadzenia (zobacz więcej: Kto i kiedy decyduje o wypłacie dywidendy?). Należy jednak pamiętać o 2-dniowym cyklu rozliczeniowym dla akcji (T+1) i kupić akcje odpowiednio wcześniej.

 

Inwestor, który posiadał akcje przez jeden dzień – dzień prawa do dywidendy, otrzyma dywidendę z zysku wypracowanego przez spółkę w całym poprzednim roku obrotowym. Z kolei inwestor, który posiadał akcje przez cały rok, w którym spółka wypracowała zysk i walne przeznaczyło zysk na wypłatę dywidendy, ale który sprzedał akcje przed dniem prawa do dywidendy – nic nie dostanie. Ponieważ akcja z prawem do dywidendy reprezentuje większą wartość niż akcje bez tego prawa, znajduje to odbicie w kursie giełdowym, w szczególności GPW ustalając kurs odniesienia akcji na kolejną sesję „odcina” wartość dywidendy.


Dzień prawa do dywidendy należy odróżnić od dnia wypłaty dywidendy (który następuje po dniu dywidendy i również jest ustalany przez walne zgromadzenie, w uchwale o wypłacie dywidendy).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie