Chat with us, powered by LiveChat

Czy jako akcjonariusz spółki publicznej mam jakieś obowiązki?

Akcjonariusz, jako współwłaściciel spółki, posiada wiele praw zarówno majątkowych (prawo do udziału w zysku, prawo do udziału w masie likwidacyjnej), jak i korporacyjnych (np. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu i prawo do informacji). Czy bycie akcjonariuszem to jednak tylko same prawa bez jakichkolwiek obowiązków?

 

Poza obsługą kosztów związanych z prowadzeniem rachunku inwestycyjnego oraz odprowadzeniem podatku giełdowego w przypadku osiągnięcia zysków kapitałowych – akcjonariusz w zasadzie nie ma większych obowiązków.

 

Mogą natomiast pojawić się obowiązki informacyjne związane z ujawnianiem stanu posiadania (więcej na ten temat: Kiedy i w jakim terminie należy poinformować o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej?). Jeżeli spółka znajduje się w obrocie na rynku regulowanym, w przypadku chęci nabycia znacznego pakietu akcji, może pojawić się także obowiązek ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki (więcej na ten temat: Kiedy powstaje obowiązek ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji spółki publicznej?).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie