Chat with us, powered by LiveChat

Co to jest kurs odniesienia?

Kurs odniesienia pozwala inwestorom szybko stwierdzić, o ile w ciągu jednego dnia sesyjnego zmieniła się cena danego papieru wartościowego. Kurs odniesienia stanowi także podstawę dla ustalenia dopuszczalnych wahań kursów w danym systemie notowań.


W celu dokonania oceny, czy cena danego papieru wartościowego w ciągu danej sesji wzrosła, czy zmalała, inwestorzy porównują aktualny kurs notowań do kursu odniesienia. Tym kursem odniesienia zazwyczaj jest kurs zamknięcia notowań z poprzedniej sesji. Niektóre zdarzenia, powodują jednak konieczność modyfikacji kursu zamknięcia z dnia poprzedniego w celu adekwatnego ustalenia procentowej zmiany ceny waloru. W tym celu określona wartość musi zostać odjęta od ceny danej akcji. Te zdarzenia to np. przyznanie prawa poboru czy przyznanie prawa do dywidendy. W następstwie tych wydarzeń giełda wyznaczając kurs odniesienia na kolejną sesję dokonuje jego korekty o wartość, która już nie będzie towarzyszyć danej akcji. Kurs odniesienia, nie będący kursem zamknięcia z poprzedniego dnia notowań, ustalany jest przez GPW również przed pierwszym notowaniem danego waloru.

 

Nieco inaczej wygląda kwestia kursu odniesienia, który służy ustaleniu dopuszczalnych wahań kursów. W systemie notowań ciągłych wygląda to następująco:

  • w przypadku statycznych ograniczeń wahań dla kursu otwarcia kursem odniesienia jest ostatni kurs zamknięcia. Dla kursów w fazie notowań ciągłych oraz dla kursu zamknięcia kursem odniesienia jest natomiast kurs otwarcia, a w przypadku braku jego wyznaczenia ostatni kurs zamknięcia,
  • w przypadku dynamicznych ograniczeń wahań dla kursu otwarcia kursem odniesienia jest również ostatni kurs zamknięcia. Dla kursów w fazie notowań ciągłych oraz dla kursu zamknięcia kursem odniesienia jest jednak kurs ostatniej transakcji (w przypadku braku wyznaczenia w fazie otwarcia kursu otwarcia, kursem odniesienia do czasu zawarcia pierwszej transakcji jest ostatni kurs zamknięcia).

 

Dla kursu jednolitego kursem odniesienia jest natomiast ostatni kurs jednolity.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie