Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Przyjmowanie zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń

Stowarzyszenie na bieżąco przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich istotnych naruszeń praw inwestorów indywidualnych, jak i pozostałe korespondencje od Członków SII. Prosimy kierować je wraz ze szczegółowym opisem nieprawidłowości na adres email: interwencje@sii.org.pl.

 

Stowarzyszenie zastrzega jednak, że w sytuacji dużej ilości zgłoszeń wsparcia w pierwszej kolejności udziela Członkom Stowarzyszenia z opłaconą rozszerzoną składką, a decyzje o ewentualnych interwencjach podejmuje w zależności od indywidualnej oceny każdej ze spraw. W przypadku kierowania zgłoszeń lub pytań prosimy Członków SII o podanie numeru członkowskiego.


Konsultacje dla Członków SII z rozszerzoną składką ze specjalistami Działu Ochrony Praw - prosimy o kontakt na adres email: interwencje@sii.org.pl

 

Bezpłatne wsparcie dla członków SII z rozszerzoną składką obejmuje konsultacje prawnych, w tym między innymi:

  • pomoc w interpretacji przepisów prawa dot. rynku kapitałowego,
  • pomoc w analizie komunikatów bieżących spółek,
  • pomoc w ocenie naruszeń praw akcjonariuszy mniejszościowych,
  • pomoc w interpretacji szeroko rozumianych zagadnień i problemów dotyczących rynku kapitałowego,
  • wstępna analiza naruszeń w spółkach giełdowych,
  • udział w walnych zgromadzeniach w przypadkach zainteresowania takim udziałem ze strony większej grupy członków SII.

 

Członkowie SII mogą korzystać także z bezpłatnego dostępu do treści poradniczych „Eksperci SII radzą

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie