Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Przydatne linki

Przydatne linki

Linki przydatne dla inwestorów:

 

 

  • Giełda Papierów Wartościowych

https://www.gpw.pl

 

  • Komisja Nadzoru Finansowego

https://www.knf.gov.pl

 

  • Lista ostrzeżeń publicznych KNF

https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

  

Lista ostrzeżeń publicznych KNF zawiera ogólniedostępną listę podmiotów w stosunku do których Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Lista zawiera także podmioty w przypadku których postępowanie przygotowawcze prowadzone jest przez organy ścigania z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, a Przewodniczący Komisji skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Celem listy ostrzeżeń publicznych KNF jest ostrzeganie konsumentów oraz innych uczestników rynku finansowego przed podmiotami, których działalność budzi na tyle poważne wątpliwości, że złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zamieszczane wpisy mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa zarówno konsumentów jak i innych inwestorów na rynku finansowym.

 

Niezależnie od informacji zamieszczanych w ramach Listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, weryfikując dany podmiot warto również sprawdzić, czy znajduje się on na liście podmiotów nadzorowanych przez KNF.

 

  • Lista podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

                   https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow

 

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl

 

  • Izba Domów Maklerskich

https://www.idm.com.pl

 

  •  Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

https://www.seg.org.pl

 

  •  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

https://www.kdpw.pl

 

  • Komisja Nadzoru Finansowego

https://www.knf.gov.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie