Chat with us, powered by LiveChat

Jakie są sankcje za nabycie akcji bez uprzedniego ogłoszenia wymaganego przepisami prawa wezwania?

Nabycie akcji bez uprzedniego ogłoszenia wymaganego przepisami prawa wezwania wiąże się z sankcjami przewidzianymi w ustawie o ofercie publicznej.

 

W przypadku przekroczenia progu 33 % lub progu 66 % z naruszeniem obowiązków ogłoszenia wymaganego przepisami prawa wezwania, sankcją dla tego podmiotu jest pozbawienie prawa głosu z wszystkich posiadanych akcji spółki publicznej.

 

Ponadto, Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł odrębnie za każdy z wyżej wymienionych czynów.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie