Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Ochrona praw inwestorów

Ochrona praw inwestorów

Dział Ochrony Praw

 

Dział Ochrony Praw Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odpowiada za aktywne i wszechstronne wsparcie inwestorów indywidualnych, pomagając chronić ich interesy, udzielając merytorycznych porad z zakresu problematyki szeroko rozumianego rynku kapitałowego, a także angażując się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i transparentności rynków finansowych w Polsce. Dzięki temu ochrona praw inwestorów w kraju systematycznie poprawia się.


W ramach swojej aktywności Dział Ochrony Praw każdego roku udziela inwestorom indywidualnym około 2000 porad, jak również podejmuje na ich rzecz dziesiątki interwencji m.in. w spółkach publicznych, w domach maklerskich, czy też wobec akcjonariuszy większościowych. Dzięki zgłoszeniom samych inwestorów, ale także własnej inicjatywie, Dział Ochrony Praw kieruje liczne zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz prokuratury, zawiadamiając o przypadkach naruszenia przepisów prawa na rynku finansowym, bądź potencjalnych przestępstwach.

 

Ponadto Dział Ochrony Praw reprezentuje grupy akcjonariuszy w postępowaniach sądowych oraz na walnych zgromadzeniach giełdowych spółek, uczestniczy w pracach nad zmianami przepisów prawa dotyczących rynku kapitałowego, jak również prowadzi publiczną Listę ostrzeżeń SII. Obok bezpłatnego wsparcia oferowanego Członkom SII z rozszerzoną składką i inicjatyw realizowanych na zasadzie pro bono Dział Ochrony Praw świadczy również szeroki wachlarz usług odpłatnych.

 


 

 Przyjmowanie zgłoszeń

Usługi odpłatne 

Przyjmowanie zgłoszeń

Usługi odpłatne

Stowarzyszenie na bieżąco przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich istotnych naruszeń praw inwestorów indywidualnych, jak i pozostałe kores-pondencje od Członków SII.

Dział Ochrony Praw ze swoim zespołem doświadczonych specjalistów oferuje dodatkowo, zarówno Członkom SII, jak i osobom niebędącym Członkami SII, także usługi odpłatne.

 

 

 

Bieżące interwencje

Eksperci SII radzą

Bieżące interwencje

Eksperci SII radzą

W ramach bieżących interwencji Stowarzyszenie każdego dnia analizuje liczne informacje otrzymywane od inwestorów, jak i komunikaty publikowane przez spółki giełdowe.

Baza wiedzy  to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy.

 

 

Wpływy jakie uzyskujemy ze składek w istotnym stopniu wspierają także działalność naszego Działu Ochrony Praw, który podejmuje liczne inicjatywy na rzecz ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, a więc Was! Dział Ochrony Praw wspiera inwestorów indywidualnych w licznych sytuacjach konfliktowych, kiedy dochodzi do naruszenia Waszych praw, a także podejmuje działania na rzecz inwestorów indywidualnych przed prokuraturą, sądami, czy też przed KNF. Ponadto realizuje liczne inicjatywy ustawodawcze, starając się o taką zmianę przepisów prawa, aby inwestorzy indywidualni mieli znacznie więcej narzędzi do ochrony swoich praw, ale także aby ich prawa były bardziej chronione. Z jednej strony opłacając składkę, zyskujesz zatem dostęp do bardzo atrakcyjnej oferty członkowskiej, ale z drugiej strony dzięki opłaconej składce przyczyniasz się do tego, że Twoje bezpieczeństwo na rynku kapitałowym wzrasta. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi inicjatywami, jakie mogliśmy realizować m.in. dzięki temu, że zdecydowaliście się na członkostwo w SII:

 

SII wygrywa w Sądzie Najwyższym – przejęcia pośrednie na cenzurowanym

Po apelu SII akcjonariusz większościowy Komputronik S.A. wycofuje się z planów dotyczących uchwalenia kapitału docelowego

SII reprezentuje akcjonariuszy mniejszościowych posiadającyh aż 13,42% głosów na ZWZ Komputronik

SII apeluje do MF o zmianę przepisów dotyczących przymusowego wykupu

SII zawiadamia prokuraturę o pokrzywdzeniu akcjonariuszy GetBack S.A.

Inwestorzy indywidualni zmieniają Radę Nadzorczą i Zarząd Presto S.A.

I wiele innych...

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie