Chat with us, powered by LiveChat

Czy w PIT-38 możliwe jest odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym od dochodu ze sprzedaży akcji?

Nierzadko zdarza się sytuacja, kiedy w tym samym roku podatkowym inwestor osiąga dochód do opodatkowania z tytułu samodzielnego inwestowania na giełdzie, a jednocześnie ponosi stratę związaną z jego uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Powstaje więc pytanie, czy można tą stratę odliczyć.

 

Organy podatkowe podtrzymują interpretację, iż w świetle aktualnych przepisów prywatni inwestorzy nie mają prawa łączyć inwestycji giełdowych z dochodami uzyskanymi pośrednio poprzez fundusz inwestycyjny.

 

Co prawda przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na giełdzie i z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych pochodzą z tego samego źródła i opodatkowane są taką samą 19-proc. stawką podatku, to jednak inne są reguły opodatkowania w zakresie jego poboru. Dochód ze zbycia akcji opodatkowany jest bowiem na zasadach ogólnych, a podatnik rozlicza się z niego w zeznaniu PIT-38. Płatnikim dochodów uzyskanych z funduszu jest natomiast towarzystwo funduszy inwestycyjnych, a podatek pobierany jest w sposób ryczałtowy.

 

Z tego samego powodu, tzn. sposobu poboru podatku, nie jest możliwe również pomniejszenie dochodu z funduszy kapitałowych o straty z innych funduszy kapitałowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie