Chat with us, powered by LiveChat

Kto może wziąć udział w walnym zgromadzeniu? Jakie są zasady rejestracji?

Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu ma każdy akcjonariusz spółki, niezależnie od liczby posiadanych akcji (może to być nawet jedna akcja!). Wystarcza tylko odrobina chęci i podstawowa wiedza na temat sposobu dokonywania rejestracji do udziału w obradach.


Zasady rejestracji udziału w walnym zgromadzeniu giełdowej spółki są proste. Inwestor, aby uzyskać prawo do uczestnictwa powinien spełnić łącznie dwa warunki:

 

  1. być akcjonariuszem na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), pamiętając przy tym o dwudniowym okresie rozliczeniowym obowiązującym w KDPW, co w praktyce dla rynkowych transakcji oznacza, że akcje, z których przysługiwać będzie prawo uczestnictwa, muszą zostać zakupione najpóźniej na dwie sesje giełdowe przed podanym przez spółkę w ogłoszeniu dniem rejestracji.
  2. złożyć w biurze maklerskim prowadzącym dla inwestora rachunek papierów wartościowych dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dyspozycja taka może być złożona nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa. Koszt wystawienia takiego dokumentu uzależniony jest od obowiązujących stawek u poszczególnych brokerów, a przeważnie jest to opłata rzędu 30-50 zł. Wbrew obawom wielu inwestorów udział w walnym zgromadzeniu już od kilku lat nie wymaga blokowania akcji. Już  bowiem następnego dnia po dniu rejestracji mogą zostać one sprzedane bez utraty możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz chcąc uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia powinien pamiętać także o zabraniu na nie własnego ważnego dokumentu tożsamości.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie