Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

SII

Stowarzyszenie

Statut, cele, uchwały

Statut, cele, uchwały

Obowiązujący Statut Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych został uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 15 maja 2010 r., a następnie zmieniony uchwałą Walnego Zebrania z dnia 22 stycznia 2011 r. Tekst jednolity Statutu został ustalony przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Statut wszedł w życie w dniu 14 marca 2011 r., z chwilą rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS.

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz upowszechnianie i ochrona praw inwestorów indywidualnych jako konsumentów usług świadczonych przez instytucje finansowe, w szczególności poprzez:

 

 1. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji dających inwestorom indywidualnym możliwość czynnego wpływu na kształt rynku kapitałowego w Polsce,
 2. działanie na rzecz obrony interesów inwestorów indywidualnych w Polsce,
 3. propagowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce,
 4. działanie na rzecz przestrzegania reguł uczciwego obrotu i konkurencji na rynku kapitałowym oraz na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku kapitałowym,
 5. inspirowanie, organizowanie i podejmowanie działań zapewniających sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego oraz ochronę inwestorów,
 6. współdziałanie z organami administracji publicznej oraz instytucjami i uczestnikami rynku kapitałowego w zakresie kształtowania polityki zapewniającej rozwój rynku kapitałowego w kierunku zgodnym z interesami inwestorów indywidualnych,
 7. działanie na rzecz powstania w Polsce "klubów inwestorskich",
 8. wyrażanie stanowiska wobec projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz projektów regulacji obowiązujących na rynkach zorganizowanych,
 9. reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z rynkiem kapitałowym,
 10. reprezentowanie interesów inwestorów indywidualnych wobec instytucji finansowych świadczących usługi na rzecz inwestorów indywidualnych.

 

Stowarzyszenie jako organizacja społeczna działa w interesie publicznym. Podejmując działania przed organami administracji publicznej i sądami, Stowarzyszenie działa w interesie społecznym kierując się dobrem ogółu i interesem publicznym.

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi bezpłatnie są:

 

 1. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczna,
 2. prowadzenie programów badawczo-rozwojowych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego,
 3. organizacja spotkań mających na celu propagowanie idei "klubów inwestorskich" i wiedzy o nich,
 4. wpływanie na opinię publiczną poprzez zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących inwestorów indywidualnych.

 

Głównymi formami realizacji celów Stowarzyszenia realizowanymi odpłatnie są:

 

 1. krajowe i międzynarodowe projekty naukowe,
 2. działalność edukacyjna i szkoleniowa,
 3. działalność wydawnicza,
 4. inne projekty własne Stowarzyszenia.


Środki pozyskane z działań opisanych powyżej są w całości przeznaczane na działalność statutową Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może wnioskować o wszczęcie lub dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z realizacją swoich celów statutowych.

Uchwały XXI ZWZ SII z dnia 23 czerwca 2012 r.

27.06.2012

Uchwały XXI Zwyczajnego Walnego Zebrania SII z dnia 23 czerwca 2012 r.Zobacz więcej

  R E K L A M A  

27.06.2012

Uchwały XXI ZWZ SII z dnia 23 czerwca 2012 r.

Uchwały XXI Zwyczajnego Walnego Zebrania SII z dnia 23 czerwca 2012 r.Zobacz więcej

Uchwały XX ZWZ SII z dnia 18 czerwca 2011 r.

24.06.2011

Uchwały XX ZWZ SII z dnia 18 czerwca 2011 r.

Uchwały XX Zwyczajnego Walnego Zebrania SII z dnia 18 czerwca 2011 r.Zobacz więcej