Chat with us, powered by LiveChat

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt  „Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest informatyzacja Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz cyfryzacja dotychczas prowadzonych procesów związanych z obsługą subskrypcji. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, tj. automatyzacji prowadzonych działań oraz podniesienia jakości świadczonych usług związanych z obsługą konferencji i szkoleń.

 

Projekt związany jest z wdrożeniem w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych oprogramowania do obsługi subskrypcji, w tym zapisów na kursy edukacyjne i konferencje online oraz udostępniania treści analitycznych i innych benefitów. Pozwoli to na wdrożenie innowacji procesowej w postaci znacząco ulepszonego procesu obsługi subskrypcji członków Stowarzyszenia.

 

Planowane efekty:

  1. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności: 1 szt.
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 przedsiębiorstwo.
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 przedsiębiorstwo.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 300 000,00 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 300 000,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania: 255 000,00 PLN

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie