Chat with us, powered by LiveChat

Czym jest prawo do akcji (PDA)?

Prawo do akcji jest papierem wartościowym, występującym wyłącznie w przypadku spółek publicznych.

 

Jego żywot jest krótki – powstaje z chwilą przydziału akcji nowej emisji i wygasa z chwilą zarejestrowania tych akcji w depozycie papierów wartościowych. Jeżeli emisja dokonywana była z prawem poboru, wówczas zarejestrowania praw do akcji nowej emisji dokonuje się zgodnie ze stanami kont, na których zarejestrowane były jednostkowe prawa poboru.

 

Inwestorzy chcą mieć możliwość jak najszybszego obracania akcjami na GPW lub NC zaraz po ich objęciu i opłaceniu. Z kolei zgodnie z ksh akcje nie mogą być wydane przed ich zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Procedura ta trwa zazwyczaj od kilku dniu do kilku miesięcy. Tak długi okres, w którym środki inwestora mogłyby być zablokowane, a w tym czasie koniunktura na giełdzie mogła się zmieniać, negatywnie wpływał na gotowość inwestorów do zapisywania się na akcje w publicznych ofertach. Trudność tę daje się wyeliminować właśnie dzięki prawom do akcji. Prawa do akcji nie dają prawa do dywidendy ani prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Z kolei jeśli KRS odmówi rejestracji podwyższenia kapitału i rejestracji akcji – środki zostaną zwrócone aktualnym posiadaczom praw do akcji według ceny emisyjnej akcji (a nie wg ceny rynkowej praw do akcji).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie