Chat with us, powered by LiveChat

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie przez małżonków dochodów kapitałowych na jednym PIT-38?

W pewnych przypadkach podatnicy mogą korzystać z uprzywilejowanych form rozliczenia podatku, a do takich należy wspólne z małżonkiem rozliczenie roczne. Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla tych małżeństw, w których jedna osoba osiąga wysokie, a druga niskie dochody podatkowe i pozwala na zoptymalizowanie (pomniejszenie) płaconego podatku. Czy takie rozwiązanie można jednak stosować przy rozliczaniu dochodów kapitałowych?

 

Odpowiedź niestety jest przecząca. Choć przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwalają na wspólne przez małżonków rozliczanie osiągniętych przez nich dochodów, to zawierają one również wyjątki, w których taka możliwość jest wykluczona. Do tych wyjątków zaliczane są między innymi właśnie dochody z kapitałów pieniężnych, które obejmują także dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji, obligacji). Dochodów z kapitałów pieniężnych nie łączy się z innymi dochodami podatników, w związku z czym regulacje dotyczące wspólnego opodatkowania małżonków nie mają do nich zastosowania. Brak jest zatem możliwości wspólnego rozliczenia podatku od dochodów kapitałowych i przez to pomniejszenia dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jednego małżonka o straty osiągnięte przez drugiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie