Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 3

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Czy zaskarżenie uchwały wstrzymuje postępowanie rejestrowe uchwalonych zmian?

06.08.2012

Czy zaskarżenie uchwały wstrzymuje postępowanie rejestrowe uchwalonych zmian?

Akcjonariuszowi, po spełnieniu odpowiednich warunków, przysługuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko spółce o uchylenie lub unieważnienie podjętej uchwały. Postępowanie rejestrowe nie zawsze jednak jest w takim przypadku zawieszane.Zobacz więcej

Od czego zależy miejsce obradowania WZA?

06.08.2012

Od czego zależy miejsce obradowania WZA?

Miejsce obradowania WZA musi spełniać wymogi określone w kodeksie spółek handlowych.Zobacz więcej

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup literatury fachowej i prenumeratę prasy?

06.08.2012

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki na zakup literatury fachowej i prenumeratę prasy?

Inwestorzy dokonując transakcji papierami wartościowymi wykorzystują często informacje pozyskane z zakupionej literatury fachowej czy prasy. Czy wydatki na te materiały mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?Zobacz więcej

Czy w PIT-38 możliwe jest odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym od dochodu ze sprzedaży akcji?

06.08.2012

Czy w PIT-38 możliwe jest odliczenie straty z udziału w funduszu inwestycyjnym od dochodu ze sprzedaży akcji?

Nierzadko zdarza się sytuacja, kiedy w tym samym roku podatkowym inwestor osiąga dochód do opodatkowania z tytułu samodzielnego inwestowania na giełdzie, a jednocześnie ponosi stratę związaną z jego uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Powstaje więc pytanie, czy można tą stratę odliczyć.Zobacz więcej

Jaki jest czas na złożenie reklamacji w biurze maklerskim?

06.08.2012

Jaki jest czas na złożenie reklamacji w biurze maklerskim?

Od strony konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym należy stanąć na stanowisku, że klient domu maklerskiego może w każdym czasie złożyć reklamacje na jego działania.Zobacz więcej

Czy można darować akcje pracownicze? Czy mogą one być od razu sprzedane? Czy i jaki wtedy trzeba zapłacić podatek? Od czego zależy wówczas poziom podatku od darowizny?

06.08.2012

Czy można darować akcje pracownicze? Czy mogą one być od razu sprzedane? Czy i jaki wtedy trzeba zapłacić podatek? Od czego zależy wówczas poziom podatku od darowizny?

Tak zwane akcje pracownicze to forma gratyfikacji dla długoletnich czy kluczowych pracowników spółki. Preferencyjne ceny po jakich są nabywane, sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjna forma wynagrodzenia, a w wielu przypadkach pracownicy mogą osiągnąć dzięki nim znaczący zysk. Nie zawsze mogą być one jednak od razu sprzedane.Zobacz więcej

Jakie segmenty wyróżnione zostały na rynku NewConnect? Jakie są zasady kwalifikacji do nich spółek?

03.08.2012

Jakie segmenty wyróżnione zostały na rynku NewConnect? Jakie są zasady kwalifikacji do nich spółek?

W celu ich większej transparentności, spółki notowane na rynku NewConnect mogą zostać zakwalifikowane do trzech wyróżnionych segmentów. Należą do nich NC Lead, NC High Liquidity Risk, NC Super High Liquidity Risk.Zobacz więcej

Czy zyski z zawierania transakcji na zagranicznych rynkach kapitałowych są opodatkowane w Polsce?

03.08.2012

Czy zyski z zawierania transakcji na zagranicznych rynkach kapitałowych są opodatkowane w Polsce?

Zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych skutkuje powstawaniem komplikacji związanych z podwójnym opodatkowaniem dochodów.Zobacz więcej

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-38?

03.08.2012

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-38?

Podatnicy, którzy uzyskali przychody z tytułu inwestowania na giełdzie muszą złożyć w urzędzie skarbowym w odpowiednim terminie formularz PIT-38.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie