Chat with us, powered by LiveChat

Co to jest asymilacja akcji?

Przypuśćmy, że na giełdzie są już notowane akcje danej spółki. Potrzeba asymilacji akcji powstaje, gdy w obrocie mają pojawić się nowe akcje. Akcje te mogą pochodzić z nowej emisji bądź też mogą to być stare akcje, które do tej pory nie były notowane, w szczególności były wcześniej akcjami imiennymi, a zostały zamienione na akcje na okaziciela i mają dołączyć do tych już notowanych.

 

Asymilacja oznacza zarejestrowanie pod jednym kodem KDPW równoważnych co do praw akcji, które były oznaczone wcześniej różnymi kodami lub nie były zarejestrowane w KDPW. Powoduje, że akcje są od tej chwili niemożliwe do rozróżnienia, pomimo że mogą być to akcje formalnie różnych serii (pochodzące z różnych emisji).

 

Po procesie asymilacji wszystkie serie są traktowane jednolicie i notowane są pod kodem ISIN starej serii.

 

Asymilacja wykonywana jest na podstawie uchwały zarządu KDPW w dniu uzgodnionym z emitentem. Papiery wartościowe objęte asymilacją występują pod wspólnym kodem począwszy od dnia asymilacji.


Uwaga: asymilacja akcji to coś innego niż scalanie akcji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie