Chat with us, powered by LiveChat

Co to jest private placement?

Private placement (lub inaczej oferta niepubliczna bądź oferta prywatna) jest to udostępnienie niewielkiej grupie inwestorów, w dowolnej formie i dowolny sposób, informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia,  stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych papierów wartościowych.

 

Oferta, aby została uznana za ofertę prywatną, musi być skierowana do nie więcej niż 149 osób. Skierowanie oferty do zawężonej grupy inwestorów powoduje, że zostaje ona wyłączona spod rygorów ustawy o ofercie publicznej, w tym przede wszystkim spod obowiązku prospektowego. Dzięki temu spółka uniknąć może sytuacji, kiedy koszty przeprowadzenia oferty i nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego wynikające z rygorów ustawowych przewyższyłyby potencjalne korzyści z tytułu dochowania szczególnych wymogów proceduralnych.


W praktyce private placement umożliwia małym podmiotom gospodarczym znalezienie źródeł  finansowania wśród inwestorów instytucjonalnych lub nawet tylko wśród prywatnych inwestorów. Ten sposób sprzedaży akcji na rynku pierwotnym wykorzystywany jest stosunkowo często przez spółki  zamierzające zadebiutować na rynku NewConnect.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie