Chat with us, powered by LiveChat

Czy istnieje obowiązek do zapisywania się na ogłoszone wezwanie? Czy warto sprzedawać akcje w odpowiedzi na wezwania?

Jeżeli nie jest to wezwanie związane z przymusowym wykupem lub odkupem akcji, akcjonariusz nie ma obowiązku, a jedynie prawo do złożenia zapisów na sprzedaż akcji. Rozważając sprzedaż akcji w odpowiedzi na wezwanie, warto wziąć pod uwagę kilka czynników.

 

Na pytanie, czy warto sprzedawać akcje w odpowiedzi na wezwania, nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Akcjonariusz rozważając decyzję powinien wziąć uwagę nie tylko cenę proponowaną w wezwaniu, ale również scenariusze dalszego rozwoju sytuacji w akcjonariacie, możliwość zmniejszenia płynności akcji, możliwość  wycofania spółki z obrotu giełdowego i pozostania z akcjami spółki niepublicznej, możliwość wystąpienia w przyszłości wykupu przymusowego.

 

Inna będzie sytuacja, gdy podmiot wzywający zamierza osiągnąć 33% głosów na walnym zgromadzeniu, inna gdy chce osiągnąć 66% albo 100%. Jednocześnie istnieje na GPW wiele przykładów spółek o mocno skoncentrowanym akcjonariacie, spełniających oczekiwania akcjonariuszy mniejszościowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie