Chat with us, powered by LiveChat

Co inwestor musi zrobić, żeby obracać papierami wartościowymi na rynkach zagranicznych?

Warunkiem obrotu papierami wartościowymi notowanymi na rynkach poza granicami kraju jest otwarcie rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim, posiadającym w swojej ofercie możliwość dokonywania transakcji na danym rynku zagranicznym.

 

Wiąże się to z koniecznością dostępu brokera do danego rynku, a więc zazwyczaj z jego dopuszczeniem przez właściwy organ giełdy (członkostwem) do przekazywania na niego zleceń i zawierania transakcji. Szczególnie dla mniej popularnych rynków, może to wymagać od inwestora otwarcia rachunku w biurze maklerskim za granicą, a konsekwencją jest powstanie dodatkowych komplikacji związanych z podwójnym opodatkowaniem dochodów.

 

Alternatywnym rozwiązaniem jest pośrednia forma inwestycji w instrumenty notowane na innych rynkach zagranicznych, poprzez na przykład zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy instrumentów pochodnych typu CFD (Contract For Difference), oferowanych przez podmioty w Polsce.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie