Chat with us, powered by LiveChat

Jaki jest czas na złożenie reklamacji w biurze maklerskim?

Od strony konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym należy stanąć na stanowisku, że klient domu maklerskiego może w każdym czasie złożyć reklamacje na jego działania.

 

Często regulaminy świadczenia usług brokerskich regulują tę kwestię, wskazując termin na złożenie reklamacji liczony od daty powstania zdarzenia będącego jej podstawą. Biuro maklerskie może jednak zawsze rozpatrzyć reklamację klienta, nawet jeżeli jest złożona po okresie wskazanym w regulaminie.

 

W przypadku roszczeń pieniężnych należy również pamiętać, aby podjąć działania odpowiednio wcześnie, zanim nastąpi przedawnienie tego roszczenia.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie