Chat with us, powered by LiveChat

Czy Giełda wie, kto składa zlecenia kupna i sprzedaży?

Zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych trafiają na giełdę za pośrednictwem biur maklerskich, będących członkami giełdy. Czy Giełda jednak wie, jaki inwestor składa to zlecenie?

 

Odpowiedź jest przecząca. Obrót na rynku regulowanym jest anonimowy. Giełda Papierów Wartościowych posiada informacje, z jakiego biura maklerskiego pochodzą konkretne zlecenia, ale nie identyfikuje konkretnych inwestorów.

 

Giełda dwa razy w roku publikuje wyniki badań udziału w obrotach giełdowych grup inwestorów z podziałem na inwestorów zagranicznych, instytucjonalnych i indywidualnych, ale podstawą opracowania są ankiety kierowane do biur maklerskich. Również spółki publiczne nie znają, co do zasady, pełnego "składu" akcjonariatu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie