Chat with us, powered by LiveChat

Czy można darować akcje pracownicze? Czy mogą one być od razu sprzedane? Czy i jaki wtedy trzeba zapłacić podatek? Od czego zależy wówczas poziom podatku od darowizny?

Tak zwane akcje pracownicze to forma gratyfikacji dla długoletnich czy kluczowych pracowników spółki. Preferencyjne ceny po jakich są nabywane, sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjna forma wynagrodzenia, a w wielu przypadkach pracownicy mogą osiągnąć dzięki nim znaczący zysk. Nie zawsze mogą być one jednak od razu sprzedane.

 

Statut spółki może ograniczać zbywalność tych akcji na określony czas, jednakże dotyczy to wyłącznie akcji imiennych. Ponadto spółka może oferując akcje zawrzeć z pracownikiem umowę ograniczającą na określony czas rozporządzanie akcjami. Ograniczenie to nie może być jednak ustanowione na okres dłuższy niż 5 lat. Przy braku jakichkolwiek zapisów statutu lub odrębnych umów należy dopuścić nieograniczoną możliwość zbywalności akcji pracowniczych.

 

W przypadku dokonania darowizny akcji, co do zasady, powstaje po stronie obdarowanego obowiązek zapłacenia podatku od spadku i darowizn. Istnieje jednak również grupa osób zwolniona z tej płatności, a szczegółowo kwestię, kto podlega obowiązkowi uiszczenia podatku od darowizny oraz w jakiej wysokości, reguluje ustawa o podatku od spadku i darowizn.

 

Darowizna akcji nie zawsze jest jednak opłacalna ekonomicznie. Osoba dokonująca darowizny nie będzie mogła zakwalifikować wydatku poniesionego na nabycie akcji jako kosztu podatkowego. Tylko odpłatna sprzedaż akcji jest przychodem podatkowym, który warunkuje kwalifikację wydatku poniesionego na nabycie akcji jako odpowiadającemu temu przychodowi kosztu podatkowego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie