Chat with us, powered by LiveChat

Co jeśli zarząd odmówi podczas walnego zgromadzenia udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące sprawy objętej porządkiem obrad?

Nie na wszystkie pytania zarząd musi odpowiadać podczas obrad walnego zgromadzenia. Jeżeli jednak odmowa udzielenia informacji akcjonariuszowi jest bezpodstawna, wówczas akcjonariusz może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 

Jeżeli pytanie akcjonariusza jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, wówczas zarząd powinien udzielić odpowiedzi ustnie podczas obrad walnego zgromadzenia. Tylko jeśli informacja mogłaby wyrządzić szkodę spółce lub spółce zależnej, została już w odpowiedni sposób zamieszczona na stronie internetowej spółki czy też mogłaby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej, zarząd nie powinien jej w ogóle udzielać. Jeżeli natomiast pytanie jest bardzo szczegółowe, a odpowiedź wymaga odpowiedniego przygotowania, może zostać udzielona pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

 

Niestety, często członkowie zarządów nadużywają prawa odmowy udzielenia informacji zasłaniając się tajemnicą handlową czy niewiedzą, mimo w pełni zasadnego pytania. W takich przypadkach akcjonariusz może zwrócić się do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia odpowiedzi, a także o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem. Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia obrad walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji.  Koniecznym warunkiem jest zgłoszenie sprzeciwu do protokołu wobec odmowy udzielenia informacji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie