Chat with us, powered by LiveChat

Czy jeśli akcjonarusz spóźni się na WZA, to czy ma prawo w nim uczestniczyć? Czy i kto może mu tego zabronić?

Akcjonariusz ma prawo przybyć na walne zgromadzenie w każdym momencie, a spóźnienie nie stanowi przesłanki do wyłączenia jego prawa uczestnictwa w obradach.

 

Może on je również w każdej chwili opuścić i ponownie na nie wrócić. W tym celu służy wystawiona lista akcjonariuszy, a przewodniczący powinien każdorazowo odnotowywać zmiany w składzie uczestników obrad.

 

W przypadku gdy akcjonariuszowi bezzasadnie odmówiono prawa do uczestnictwa w zgromadzeniu, np. nie wpuszczając go na salę obrad zgromadzenia lub usuwając z niej, przysługuje mu prawo do zaskarżenia uchwały w drodze powództwa przeciwko spółce o uchylenie lub unieważnienie uchwały, mimo braku oddania głosu przeciwko uchwale i zgłoszenia do niej sprzeciwu (a także zaprotokołowania sprzeciwu i faktu głosowania przeciwko uchwale).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie