Chat with us, powered by LiveChat

W jaki sposób ustalana jest proponowana cena w wezwaniach?

Sposób ustalania ceny, a także terminy i forma przeprowadzanych wezwań ustalone zostały w przepisach prawa, w tym przede wszystkim w ustawie o ofercie publicznej.

 

Zgodnie z tymi regulacjami cena w wezwaniach na akcje spółki, która znajduje się w obrocie na rynku regulowanym nie może być niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 6 miesięcy notowań na rynku głównym poprzedzających ogłoszenie wezwania. W przypadku natomiast jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie z powyższym warunkiem  – nie może być ona niższa od wartości godziwej.

 

Ponadto, cena w wezwaniu nie może być niższa od najwyższej ceny, jaką zapłacił za akcje tej spółki zobowiązany do jego ogłoszenia podmiot (jak również inne podmioty z tej samej grupy kapitałowej) w okresie 12 miesięcy poprzedzających wezwanie.

 

Co więcej, w przypadku wezwania wynikającego z faktu przekroczenia progu 66 %, ustalona w nim cena dodatkowo nie może być niższa niż średnia cena rynkowa z okresu 3 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających ogłoszenie wezwania.

 

Oczywiście, podmiot ogłaszający wezwanie może ustalić cenę wyższą, tak aby zachęcić akcjonariuszy do zapisywania się na sprzedaż i zwiększyć swoją szansę na powodzenie wezwania.

 

Od powyższych reguł istnieją również pewne wyjątki, które mogą być zastosowane zgodnie z przepisami określonymi w ustawie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie