Czym jest SII?

Zostań inwestorem

Zostań inwestorem to zbiór kilkudziesięciu webinarów zrealizowanych w ramach projektu Szkoła Giełdowa on-line, którą Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od wielu lat organizuje wspólnie z Fundacją GPW. W każdym z cykli pierwsze dwie lekcje są dostępne dla wszystkich, wszystkie pozostałe są dostępne tylko dla członków SII (poziom podstawowy + poziom rozszerzony).

 

Letnia Szkoła Giełdowa on-line, lato 2020

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Psychologia inwestora – element bez którego trudno odnieść sukces na rynkach finansowych

 • Dlaczego psychologia ma tak duże znaczenie w inwestowaniu?
 • Wpływ emocji na nasze decyzje inwestycyjne?
 • W jaki sposób nadmierna pewność siebie wpływa na podejmowanie decyzji inwestycyjnych?

Grzegorz Zalewski, DM BOŚ

ETF-y versus akcje – poznaj rynek ogromnych możliwości

 • ETF-y – charakterystyka i rodzaje ETF dostępnych na GPW
 • Jak wykorzystać ETFy w konstrukcji portfela inwestycyjnego?
 • Czy ETF-y to szansa na lepszą emeryturę?
 • ETF-y w daytradingu.

Marcin Działek, Santander Bank Polska

Czy siła gamingu i słabość banków i energetyki będzie trwała wiecznie?

 • Tendencje globalne dot. growth vs. value.
 • WIG-Games to polski NASDAQ,
 • WIG-Banki na tle historycznym – indeks, mnożniki,
 • WIG-Energetyka na tle historycznym – indeks i mnożniki,
 • MSCI Emerging Markets vs. MSCI World,
 • USD vs inne waluty.

Sobiesław Kozłowski, Maciej Kietliński, Noble Securities S.A.

Czy produkty strukturyzowane oparte o surowce powinny stanowić element zdywersyfikowanego portfela inwestora giełdowego

 • Czym charakteryzują się rynki surowcowe?
 • Jakie instrumenty są przeznaczone dla początkujących inwestorów?
 • Jak inwestować w instrumenty strukturyzowane na GPW?
 • Na jakich zasadach uwzględniać surowce w swoim portfelu inwestycyjnym?

Dorota Sierakowska, DM BOŚ

Czy to czas spółek dywidendowych?

 • Filozofia inwestowania dywidendowego,
 • Proces ustalenia dywidendy,
 • Dzień dywidendy/dzień wypłaty dywidendy,
 • Stopa dywidendy dla WIG,
 • Alternatywy: obligacje, lokaty czy nieruchomości?

Sobiesław Kozłowski, Noble Securities S.A.

Najczęstsze pułapki sprawozdań finansowych. Na co zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu w decyzjach inwestycyjnych?

 • Jak czytać wyniki spółek
 • Jakość zysku kluczowa w ocenie wyników spółek,
 • Zdarzenia jednorazowe zaburzające wynik,
 • Jakość zysku, a wiarygodność wskaźnika C/Z

Adrian Mackiewicz, SII

Budowa portfela inwestycyjnego w praktyce, czyli dywersyfikacja, zarządzanie pozycją, zyskiem i stratą w praktyce

 • Różne rodzaje strategii portfelowych,
 • Zmienność instrumentów jako jeden z kluczowych elementów ryzyka,
 • Realizacja zysków – kiedy i dlaczego?

Emil Łobodziński, Biuro Maklerskie PKO BP

Zgodnie z literaturą, czy odwrotnie? Z trendem czy przeciwko niemu?

 • Przegląd sygnałów płynących z analizy technicznej.
 • Strategie dla gry z trendem i przeciwko niemu
 • Najpopularniejsze wskaźniki AT i sygnały z nich płynące
 • Czy zachowanie rynku potwierdza książkowe założenia dla narzędzi AT?

Paweł Małmyga, Biuro Maklerskie PKO BP

Perspektywy rynków akcji. Czy to wciąż dobry moment na inwestowanie na rynkach finansowych?

 • Rynek akcji przed wybuchem pandemii,
 • Co napędza wzrosty na giełdach?
 • Wpływ COVID-19 na aktywność gospodarczą,
 • Strach, panika, euforia – jak skrajne emocje wpływają na rynek?
 • Co dalej z pandemią, recesją i ożywieniem gospodarczym?

Marcin Działek, Santander Bank Polska

 

Organizatorzy   Patron
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Fundacja GPW   Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 

Partnerzy

 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Santander Biuro Maklerskie

 

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego Noble Securities

 

Edycja Specjalna Szkoły Giełdowej on-line, wiosna 2020   

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Psychologia inwestowania w okresie załamania i dynamicznych zmian na rynku. Jak radzić sobie w tym czasie z emocjami, aby nie wpaść w pułapkę własnej psychiki?

Grzegorz Zalewski, Ekspert DM BOŚ

Analiza najważniejszych sygnałów wspierających decyzję o wyborze momentu wejścia lub wyjścia z rynku w oparciu o analizę techniczną

Paweł Małmyga, Analityk Biura Maklerskiego PKO BP

Jak zarządzać portfelem i jak kontrolować straty w okresie bardzo dużej dynamiki zmian na rynku akcji?

Piotr Neidek, Analityk DM mBanku

Czy to już właściwy moment na inwestycje na rynku akcji?
Argumenty za i przeciw długoterminowemu zaangażowaniu na rynku akcji

Wojciech Białek, autor bloga K(NO)W FUTURE

Które branże zyskają najbardziej, a które stracą najwięcej na spowolnieniu wywołanym pandemią koronawirusa?

Emil Łobodziński, CFA, Doradca Inwestycyjny Biura Maklerskiego PKO BP

 

Organizatorzy   Patron
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Fundacja GPW   Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

 

Patronat medialny
Comparic.pl

 

Letnia Szkoła Giełdowa, lato 2019

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Każdy może zostać inwestorem giełdowym, od czego zacząć?

 • Pierwsze kroki inwestora giełdowego, jak uniknąć błędów nowicjusza?
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze domu maklerskiego?
 • Zakres oferty domu maklerskiego a potrzeby początkującego inwestora
 • Ryzyko związane z inwestowaniem
 • Podstawowe, bezpłatne, źródła danych giełdowych
 • Możliwości edukacji na rynku kapitałowym

 Paweł Juszczak, SII, Dom Analiz SII

Wszystko to, co powinieneś wiedzieć o działaniu giełdy zanim zaczniesz inwestować

 • Z limitem czy bez, czyli co trzeba wiedzieć o zleceniach giełdowych i jak z nich efektywnie korzystać?
 • Płynność akcji i jej istota w budowaniu strategii inwestycyjnych
 • Budowa karnetu zleceń
 • Zasady realizacji transakcji giełdowych
 • Analiza harmonogramu i faz sesji
 • Rodzaje indeksów giełdowych
 • Aplikacja GPW jako istotne źródło danych giełdowych

 Krzysztof Sosnowski, Dział Rozwoju Rynku GPW

Filozofia inwestowania dywidendowego jako element budowania kapitału na emeryturę

 • Kiedy inwestowanie dywidendowe ma sens?
 • Systematyczne zasilanie portfela dywidendowego poprzez reinwestowanie dywidendy
 • Budowa zdywersyfikowanego portfela akcji spółek dywidendowych
 • Indeks spółek dywidendowych
 • Kiedy dokonywać transakcji?
 • Zalety inwestowania w spółki dywidendowe, a ryzyko inwestycyjne

 Emil Łobodziński, Dom Maklerski PKO BP

Pierwszy Polski ETF na giełdzie, dlaczego warto się nim zainteresować?

 • Co to są fundusze ETF?
 • Różnice pomiędzy otwartymi Funduszami Inwestycyjnymi, a funduszami typu ETF
 • ETF - zalety i ryzyko
 • Zasady działania pierwszego polskiego ETF
 • Konstrukcja ETF - podstawowe parametry
 • Fundusze ETF notowane na GPW - różnice

 Mateusz Mucha, Dawid Babol, Beta Securities

Wszystko co najważniejsze o inwestowaniu w obligacje

 • Jak można kupić obligacje?
 • Gdzie szukać informacji o obligacjach oraz ich emitencie?
 • Jakie są oznaczenia obligacji?
 • Kiedy najlepiej kupić lub sprzedać obligacje?
 • Czy i jak dywersyfikować portfel obligacji?

 Sobiesław Kozłowski, Noble Securities

Inwestowanie w oparciu o analizę fundamentalną – od czego zacząć?

 • Gdzie szukać danych finansowych o spółce?
 • Budowa sprawozdania finansowego i jego najważniejsze elementy
 • Podstawowe narzędzia analizy sprawozdania finansowego
 • Analiza finansowa kluczem do wyboru stabilnej fundamentalnie spółki
 • Case study na przykładzie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych

 Adrian Mackiewicz, SII, Dom Analiz SII

Dla kogo kontrakty terminowe i co o nich powinniśmy wiedzieć? (tylko prezentacja)

 • Budowa i rodzaje kontraktów terminowych
 • Instrumenty bazowe dla kontraktów terminowych
 • Dźwignia finansowa – wady, zalety, ryzyko
 • Przykłady prostych inwestycji
 • Zastosowanie kontraktów terminowych

 Michał Parafiński, Santander Securities

Inwestowanie kontrolowane czyli słów kilka o psychologii inwestowania

 • Wpływ emocji na nasze decyzje inwestycyjne
 • Dlaczego psychologia ma tak duże znaczenie w inwestowaniu?
 • Kluczowe elementy sukcesu inwestycyjnego
 • "Ta formacja nie działa!", czyli złudzenie reprezentacji
 • Ignorowanie rezultatów prawdopodobieństwa
 • Niesymetryczne postrzeganie zysków i strat

 Eliza Dąbrowska, Krzysztof Ojczyk, Noble Securities

Turbo inwestycje na polskiej giełdzie

 • Wolisz inwestować w spółki z branży gier, a może w indeksy polskie i zagraniczne?
 • Kiedy na krótko, a kiedy na długo?
 • Jak wykorzystać certyfikaty Turbo w codziennych inwestycjach?
 • Jak oswoić ryzyko inwestowania z dźwignią

 Bartosz Sańpruch, Grupa ING

IKE/IKZE/ PPK/długoterminowe inwestowanie dywidendowe - dlaczego już dziś warto pomyśleć o przyszłej emeryturze?

 • Zasady działania III filara emerytalnego
 • PPK - główne założenia programu, co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do programu?
 • Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
 • Korzyści związane z inwestowaniem na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE
 • Czy budowanie oszczędności emerytalnych warto uzupełnić o samodzielnie inwestowanie długoterminowe w spółki dywidendowe?

 Sebastian Zadora, Dom Maklerski BOŚ

 

 

Letnia Szkoła Giełdowa, lato 2018

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Pierwsze kroki inwestora na giełdzie

 • Od czego zacząć?
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze domu maklerskiego?
 • Zakres oferty domu maklerskiego, a potrzeby początkującego inwestora
 • Ryzyko związane z inwestowaniem
 • Podstawowe źródła danych giełdowych
 • Możliwości edukacji na rynku kapitałowym

 Adrian Mackiewicz, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Zrozumieć giełdę – sesja, rynki, zlecenia, indeksy

 • Rodzaje zleceń giełdowych i ich efektywne wykorzystanie
 • Budowa karnetu zleceń
 • Zasady realizacji transakcji giełdowych
 • Płynność akcji i jej istota w budowaniu strategii inwestycyjnej
 • Analiza harmonogramu i faz sesji
 • Rodzaje indeksów giełdowych

 Krzysztof Sosnowski, Dział Rozwoju Biznesu i Rynków GPW SA

Podstawy inwestowania w akcje

 • Akcje i prawa akcjonariusza
 • Materiały analityczne - rekomendacje i wyceny, jak korzystać?
 • Wskaźniki rynkowe - co oznaczają i na co zwracać uwagę?
 • Inwestowanie w "misie" vs duże spółki
 • Aspekty podatkowe
 • Dywidenda i podatek od dywidendy (od spółek polskich i zagranicznych)
 • Dwie szkoły analizy - techniczna i fundamentalna

 Emil Łobodziński, Doradca Inwestycyjny, Dom Maklerski PKO BP

Psychologia inwestowania

 • Strach, chciwość i najgorsza z nich nadzieja - jak radzić sobie z samym sobą na rynku
 • Dlaczego psychologia ma tak duże znaczenie w inwestowaniu?
 • Wpływ emocji na nasze decyzje inwestycyjne?

 Paweł Śliwa, Dom Maklerski mBanku

Podstawy inwestowania w obligacje

 • Rodzaje obligacji dostępnych na rynku

 • Możliwości inwestowania w obligacje na rynku Catalyst

 • Obligacje a inne formy finansowania

 • Wskazówki dla inwestora

 • Aspekty podatkowe i ryzyko inwestycyjne

 Tomasz Krzyk, Dyrektor Biura Analiz Papierów Dłużnych, Noble Securities

Praktyczne aspekty analizy sprawozdań finansowych

 • Gdzie szukać danych finansowych o spółce?
 • Budowa sprawozdania finansowego i jego najważniejsze elementy
 • Podstawowe narzędzia analizy sprawozdania finansowego
 • Analiza finansowa kluczem do wyboru stabilnej fundamentalnie spółki
 • Case study na przykładzie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych

 Michał Szmal, Analityk Noble Securities

Inwestycja w ETF-y bez tajemnic

 • Co to są fundusze ETF?
 • Różnice pomiędzy otwartymi Funduszami Inwestycyjnymi, a funduszami typu ETF
 • Zrozumienie indeksu kluczem do zrozumienia ETF
 • Konstrukcja ETF - podstawowe parametry
 • ETF - zalety i ryzyko
 • Fundusze ETF notowane na GPW

 Kamil Szymański, Wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych, DM mBanku

Kontrakty terminowe od kuchni

 • Budowa i rodzaje kontraktów terminowych
 • Instrumenty bazowe dla kontraktów terminowych
 • Dźwignia finansowa
 • Przykłady prostych inwestycji
 • Depozyty zabezpieczające i bieżące rozrachunki rynkowe
 • Zastosowanie kontraktów terminowych

Sebastian Zadora,  Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych
Dom Maklerski BOŚ S.A.

Certyfikaty Turbo w praktyce

 • Czym są certyfikaty Turbo i jakie dają możliwości?
 • Zasady działania
 • Instrumenty bazowe - wiele możliwości
 • Koszty i ryzyko inwestycyjne
 • Praktyka inwestowania w certyfikaty Turbo

 Bartosz Sańpruch, Menadżer Produktu, Grupa ING

IKE/IKZE/ PPK/długoterminowe inwestowanie dywidendowe – dlaczego już dziś warto pomyśleć o przyszłej emeryturze?

 • Zasady działania III filara emerytalnego
 • PPK - główne założenia programu, co musisz wiedzieć zanim przystąpisz do programu?
 • Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
 • Korzyści związane z inwestowaniem na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE
 • Czy budowanie oszczędności emerytalnych warto uzupełnić o samodzielnie inwestowanie długoterminowe w spółki dywidendowe?

 Maciej Muchowicz, CFA Noble Securities

 

 

Letnia Szkoła Giełdowa, lato 2017 

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Pierwsze kroki inwestora na rynku giełdowym

 • Od czego zacząć?
 • Na co zwrócić uwagę przy wyborze domu maklerskiego?
 • Zakres oferty domu maklerskiego a potrzeby początkującego inwestora
 • Ryzyko związane z inwestowaniem
 • Podstawowe źródła danych giełdowych
 • Możliwości edukacji na rynku kapitałowym

Grzegorz Zalewski, Wydawnictwo Linia, autor bloga speculatio.pl

Jak szukać i czym kierować się przy wyborze spółek dywidendowych?

 • Podstawowe zasady inwestowania w akcje
 • Prawa akcjonariusza
 • Dywidenda – co należy wiedzieć?
 • Sposoby doboru spółek do portfela dywidendowego
 • Indeks spółek dywidendowych
 • Analiza bieżącej sytuacji spółek pod kątem wypłaty dywidendy
 • Inwestowanie dywidendowe – statystyki

Albert Rokicki, Longterm.pl

Praktyczne aspekty budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego

 • "Nie kładź wszystkich jajek do jednego koszyka" - czyli co to znaczy dywersyfikować?
 • Zasady tworzenia portfela inwestycyjnego
 • Jak otoczenie gospodarcze wpływa na Giełdę?
 • Cele inwestycyjne i ich wpływ na dobór składników portfela inwestycyjnego
 • Inwestowanie samodzielne versus inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne

Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych, Noble Securities S.A.

 

Jak właściwie analizować sprawozdanie finansowe spółki?

 • Wstęp do analizy fundamentalnej
 • Podstawowe źródła informacji o spółce
 • Budowa sprawozdania finansowego i jego najważniejsze elementy
 • Podstawowe narzędzia analizy sprawozdania finansowego
 • Case study na przykładzie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Adrian Mackiewicz, Dyrektor Działu Analiz, SII

Jak poprawnie korzystać z analizy technicznej w procesie wyboru spółek?

 • Elementy analizy technicznej
 • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Wybrane narzędzia analizy technicznej
 • Ciekawe przykłady zastosowania
 • Oprogramowanie

Remigiusz Lemke, Analityk Techniczny, DM mBanku

Najczęstsze psychologiczne pułapki inwestowania na giełdzie

 • Najczęstsze błędy inwestorów giełdowych
 • Konsekwencje nadmiernej pewności przewidywań inwestorskich
 • Elementy analizy behawioralnej
 • Podstawowe zasady  zarządzania własnym portfelem inwestycyjnym

Krzysztof Ojczyk, Analityk w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego

Noble Securities S.A.

Eliza Dąbrowska,  Dyrektor ds. Rozwoju Usługi Doradztwa Inwestycyjnego

Noble Securities S.A.

Czym kierować się w procesie inwestowania w ETF-y?

 • Co to są fundusze ETF?
 • Różnice pomiędzy otwartymi Funduszami Inwestycyjnymi a funduszami typu ETF
 • Zrozumienie indeksu kluczem do zrozumienia ETF
 • Konstrukcja ETF - podstawowe parametry
 • ETF - zalety i ryzyko
 • Fundusze ETF notowane na GPW

Kamil Szymański, Wicedyrektor Departamentu Rynków Regulowanych, DM mBanku

REIT – nowy instrument inwestycyjny, który może stać się alternatywą dla inwestycji w nieruchomości

 • Formuła REITów na zagranicznych rynkach
 • REITy w Polsce, szanse i zagrożenia

Maciej Szmigel, Analityk Giełdowy, Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego

Kontrakty terminowe od kuchni

 • Budowa i rodzaje kontraktów terminowych
 • Instrumenty bazowe dla kontraktów terminowych
 • Dźwignia finansowa
 • Przykłady prostych inwestycji           
 • Depozyty zabezpieczające i bieżące rozrachunki rynkowe
 • Zastosowanie kontraktów terminowych

Paweł Danielewicz, Analityk DM BZ WBK

Michał Parafiński, Manager ds. Derywatów, DM BZ WBK

IKE/IKZE – dlaczego już dziś warto pomyśleć o przyszłej emeryturze?

 • Zasady działania III filara emerytalnego
 • Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
 • Korzyści związane z inwestowaniem na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE

Sebastian Zadora, Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów Finansowych, DM BOŚ

 

 

Letnia Szkoła Giełdowa, lato 2016

TEMAT

Dostępne dla członków SII 🔒

poziom podstawowy i rozszerzony

Dostępne bezpłatnie

Jak zostać inwestorem giełdowym?

 • Kim jest inwestor giełdowy?
 • Pierwsze kroki – wybór rachunku maklerskiego, kryteria wyboru, oferta biur
 • Edukacja – podstawowe źródła danych giełdowych

Łukasz Nowak, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Podstawy inwestowania w akcje

 • Akcja, akcjonariat, akcjonariusz – wstęp do inwestowania
 • Prawa wynikające z posiadania akcji
 • Jak kupić, jak sprzedać? Gdzie i jak się to robi?
 • Podstawowe typy zleceń giełdowych
 • Dywidenda – co zrobić aby ją otrzymać

Sobiesław Kozłowski, Dm Raiffeisen

Podstawy inwestowania w obligacje

 • Obligacje i obligatariusze – wstęp do inwestowania, podstawowe różnice pomiędzy akcjami i obligacjami
 • Kupony, odsetki i podatki – obligacyjne ABC
 • Notowania i handel, czyli jak czytać notowania obligacji
 • Obligacje skarbowe i korporacyjne – przykłady

Tomasz Wyłuda, DM ING Banku Śląskiego

Budowa portfela papierów wartościowych

 • Ryzyko inwestowania w akcje, czyli dlaczego należy dywersyfikować
 • Zasady budowy portfela inwestycyjnego
 • Wpływ otoczenia rynkowego
 • Cele inwestycyjne i ich wpływ na dobór składników portfela

Krzysztof Wańczyk, DM ING Banku Śląskiego

Inwestowanie dywidendowe

 • Procent składany
 • Dywidenda – podstawy (decyzja WZ, dzień odcięcia dywidendy, wypłata dywidendy, korekta kursu odniesienia)
 • Długoterminowe inwestycje dywidendowe jako alternatywa dla lokaty bankowej
 • Podstawowe statystyki, czyli ile można było zarobić na dywidendach w ostatnich latach

Albert Rokicki, Longterm.pl

ETF-y, czyli co, jak nie akcje?

 • Co to są fundusze ETF?
 • Indeksy cenowe i dochodowe – podstawowe różnice i znaczenie przy budowie funduszy ETF
 • Fundusze ETF notowane na GPW
 • Wady i zalety inwestowana poprzez Fundusze ETF, przykłady historyczne

Kamil Szymański, DM mBanku

Podstawy analizy technicznej

 • Rodzaje wykresów giełdowych
 • Aksjomaty analizy technicznej
 • Podstawy analizy formacji
 • Podstawy analizy wskaźnikowej
 • Ciekawe przykłady zastosowania
 • Niezbędne oprogramowanie

Paweł Małmyga, DM PKO BP

ABC kontraktów terminowych na GPW

 • Dźwignia finansowa
 • Budowa i rodzaje kontraktów terminowych
 • Kontrakty na indeksy, kontrakty na akcje, kontrakty walutowe
 • Przykłady prostych inwestycji (spekulacja)

Filip Duszczyk, Dział Rozwoju Rynku GPW

Psychologia inwestora giełdowego

 • Psychologia decyduje o wszystkim czy decyduje racjonalny inwestor?
 • Strach i chciwość – emocje, które decydują o skuteczności naszych inwestycji
 • Najczęstsze błędy inwestorów giełdowych
 • Podstawy zarządzania kapitałem

Paweł Śliwa, DM mBanku

IKE/IKZE – czyli jak inwestować bez podatku giełdowego

 • III filar emerytalny – zasady funkcjonowania
 • Cechy i rodzaje rachunków IKE i IKZE
 • Zalety inwestowania na GPW poprzez rachunki IKE i IKZE

Sebastian Zadora, Dom Maklerski BOŚ

Zaawansowane aspekty inwestowania w obligacje

 • Analiza warunków emisji obligacji korporacyjnych - wybrane aspekty (kowenanty, opcje wykupu zawarte w warunkach emisji, zabezpieczenia)
 • Podstawy analizy kredytowej spółek na przykładach najbardziej popularnych branż na GPW Catalyst
 • Sygnały ostrzegawcze pogarszającej się sytuacji kredytowej emitentów obligacji - studia przypadków spółek, które nie spłaciły zobowiązań z tytułu obligacji. Czy można było to odpowiednio wcześnie przewidzieć?

Tomasz Krzyk, Noble Securities

 

© Olena - stock.adobe.com

Perspektywy rynków akcji. Czy to wciąż dobry moment na inwestowanie na rynkach finansowych? [zapis szkolenia]

03.09.2020

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo ostatniego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Marcin Działek, Doradca Inwestycyjny (nr 402), Analityk w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego Santander Bank Polska.Zobacz więcej

  R E K L A M A  

03.09.2020

Perspektywy rynków akcji. Czy to wciąż dobry moment na inwestowanie na rynkach finansowych? [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo ostatniego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Marcin Działek, Doradca Inwestycyjny (nr 402), Analityk w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego Santander Bank Polska.Zobacz więcej

Zgodnie z literaturą, czy odwrotnie? Z trendem czy przeciwko niemu? [zapis szkolenia]

27.08.2020

Zgodnie z literaturą, czy odwrotnie? Z trendem czy przeciwko niemu? [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo ósmego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Paweł Małmyga, Analityk Biura Maklerskiego PKO BP.Zobacz więcej

Budowa portfela inwestycyjnego w praktyce, czyli dywersyfikacja, zarządzanie pozycją, zyskiem i stratą w praktyce [zapis szkolenia]

20.08.2020

Budowa portfela inwestycyjnego w praktyce, czyli dywersyfikacja, zarządzanie pozycją, zyskiem i stratą w praktyce [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo siódmego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Emil Łobodziński, Doradca Inwestycyjny Biura Maklerskiego PKO BP.Zobacz więcej

Najczęstsze pułapki sprawozdań finansowych. Na co zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu w decyzjach inwestycyjnych? [zapis szkolenia]

13.08.2020

Najczęstsze pułapki sprawozdań finansowych. Na co zwracać uwagę, aby nie popełnić błędu w decyzjach inwestycyjnych? [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo szóstego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Adrian Mackiewicz, Analityk rynku akcji Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.Zobacz więcej

Czy to czas spółek dywidendowych? [zapis szkolenia]

06.08.2020

Czy to czas spółek dywidendowych? [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo piątego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities S.A.Zobacz więcej

Czy produkty strukturyzowane oparte o surowce powinny stanowić element zdywersyfikowanego portfela inwestora giełdowego [zapis szkolenia]

30.07.2020

Czy produkty strukturyzowane oparte o surowce powinny stanowić element zdywersyfikowanego portfela inwestora giełdowego [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo czwartego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadziła Dorota Sierakowska, Analityk rynków surowcowych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.Zobacz więcej

Czy siła gamingu i słabość banków i energetyki będzie trwała wiecznie? [zapis szkolenia]

23.07.2020

Czy siła gamingu i słabość banków i energetyki będzie trwała wiecznie? [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo trzeciego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadzili: Sobiesław Kozłowski, Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Noble Securities S.A. oraz Maciej Kietliński, Młodszy Analityk Rynku Akcji Noble Securities S.A.Zobacz więcej

ETF-y versus akcje – poznaj rynek ogromnych możliwości [zapis szkolenia]

16.07.2020

ETF-y versus akcje – poznaj rynek ogromnych możliwości [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo pierwszego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Marcin Działek, Doradca Inwestycyjny (nr 402), Analityk w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego Santander Bank Polska.Zobacz więcej

Psychologia inwestora – element bez którego trudno odnieść sukces na rynkach finansowych [zapis szkolenia]

09.07.2020

Psychologia inwestora – element bez którego trudno odnieść sukces na rynkach finansowych [zapis szkolenia]

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo pierwszego szkolenia Letniej Szkoły Giełdowej. Webinar poprowadził Grzegorz Zalewski, Ekspert DM BOŚ.Zobacz więcej

Letnia Szkoła Giełdowa on-line 2020 – cykl 9 webinarów edukacyjnych

06.07.2020

Letnia Szkoła Giełdowa on-line 2020 – cykl 9 webinarów edukacyjnych

Letnia Szkoła Giełdowa to wspólny projekt edukacyjny Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Fundacji GPW, skierowany do wszystkich osób zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie.Zobacz więcej

Data:

 Zastosuj
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.