Chat with us, powered by LiveChat

Jak długo czeka się na wprowadzenie akcji do obrotu na NC po zapisaniu się na akcje w private placement? Czy uczestnictwo w ofertach pre-IPO wiąże się z dużym ryzykiem?

Zdarzają się sytuacje, kiedy inwestorzy, zachęceni wizją debiutu spółki na rynku NewConnect, obejmują jej akcje, które nie są następnie wprowadzane do publicznego obrotu. Czy istnieje jakiś czas od momentu przeprowadzenia oferty, po upływie którego spółka musi zadebiutować na rynku NewConnect?

 

Nie istnieje żadna regulacja prawna w tej sprawie. W szczególności postępowanie w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu na NC nie zależy wyłącznie od spółki i Autoryzowanego Doradcy, jakkolwiek to te podmioty odpowiadają za jakość przygotowanej dokumentacji. Istnieje pewne ryzyko, że pojawią się okoliczności, które sprawią, że spółce lub głównym akcjonariuszom nie będzie się spieszyć z wprowadzeniem akcji do obrotu. Jednocześnie wątpliwe jest uzyskanie prawnie wiążącego zobowiązania się spółki do wprowadzenia akcji do obrotu w określonym terminie. Zdarzały się przypadki dużych opóźnień, a inwestorzy nie mogli obracać akcjami na rynku zorganizowanym. Ryzyko uczestnictwa w ofertach pre-IPO jest niewątpliwie wyższe niż w przypadku ofert private placement, a także znacznie wyższe niż w przypadku ofert publicznych, czy też transakcji na rynku regulowanym. Ryzyko to zależne jest zarówno od warunków podpisywanej umowy, jak i wyceny, czy też jakości podmiotu, którego udziały nabywa inwestor.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie