Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

© Shutter2U - stock.adobe.com

Przymusowe odkupy i wykupy akcji w spółce niepublicznej

17.04.2024

Przymusowy odkup akcji (sell out) to kluczowy element regulacji Ksh, mający na celu ochronę mniejszościowych akcjonariuszy poprzez umożliwienie wyjścia ze spółki drobnym akcjonariuszom, którzy nie zamierzają pozostać w spółce.Zobacz więcej

  R E K L A M A  

17.04.2024

Przymusowe odkupy i wykupy akcji w spółce niepublicznej

Przymusowy odkup akcji (sell out) to kluczowy element regulacji Ksh, mający na celu ochronę mniejszościowych akcjonariuszy poprzez umożliwienie wyjścia ze spółki drobnym akcjonariuszom, którzy nie zamierzają pozostać w spółce.Zobacz więcej

Przymusowy wykup i odkup akcji w spółce publicznej

21.03.2024  
Robert Grzegorek

Przymusowy wykup i odkup akcji w spółce publicznej

Przymusowy wykup akcji to procedura umożliwiająca akcjonariuszowi, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, żądanie od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich przez nich posiadanych akcji.Zobacz więcej

Co zrobić z akcjami spółki wykluczonej z obrotu na rynku NewConnect?

22.09.2014

Co zrobić z akcjami spółki wykluczonej z obrotu na rynku NewConnect?

W ostatnich kilkunastu miesiącach znacząco zwiększyła się liczba emitentów sankcyjnie wykluczonych z obrotu na małej giełdzie.Zobacz więcej

Obligacje zabezpieczone hipoteką a postępowanie upadłościowe

22.07.2013

Obligacje zabezpieczone hipoteką a postępowanie upadłościowe

Zabezpieczenie obligacji hipoteką pozwala ich posiadaczom zaspokoić swoje roszczenia w toku postępowania upadłościowego przed innymi wierzycielami emitenta.Zobacz więcej

Co zrobić gdy emitent obligacji ogłosi upadłość?

22.07.2013

Co zrobić gdy emitent obligacji ogłosi upadłość?

Gdy emitent obligacji ogłosi upadłość, obligatariusze mają czas od miesiąca do maksymalnie trzech na zgłoszenie swoich wierzytelności do masy upadłości.Zobacz więcej

Co to jest system rekompensat?

02.07.2013

Co to jest system rekompensat?

Dzięki systemowi rekompensat upadłość domu maklerskiego nie powoduje utraty przez inwestora wszystkich powierzonych środków finansowych.Zobacz więcej

Co należy wiedzieć, inwestując na rynku obligacji?

27.05.2013

Co należy wiedzieć, inwestując na rynku obligacji?

Kupno obligacji to ciekawa alternatywa dla lokat bankowych czy akcji. SII podpowiada, na co zwrócić uwagę inwestując w te instrumentyZobacz więcej

Jakie prawa ma inwestor, kiedy pojawią się błędy w prospekcie emisyjnym?

25.04.2013

Jakie prawa ma inwestor, kiedy pojawią się błędy w prospekcie emisyjnym?

Treść prospektu emisyjnego stanowi nierzadko podstawę podjęcia decyzji o złożeniu zapisów na oferowane akcje. Ważne zatem jest, aby wymagany dokument sporządzony był z należytą starannością. Błędy jednak się zdarzają, warto więc wiedzieć, jakie prawa ma wówczas inwestor.Zobacz więcej

Kiedy i w jakiej wysokości może zostać wypłacona zaliczka na dywidendę?

01.03.2013

Kiedy i w jakiej wysokości może zostać wypłacona zaliczka na dywidendę?

W pewnych określonych przez przepisy przypadkach, spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy. Nie może być to jednak dowolna kwota.Zobacz więcej

Data:

 Zastosuj
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie