Chat with us, powered by LiveChat

Czy zaskarżenie uchwały wstrzymuje postępowanie rejestrowe uchwalonych zmian?

Akcjonariuszowi, po spełnieniu odpowiednich warunków, przysługuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko spółce o uchylenie lub unieważnienie podjętej uchwały. Postępowanie rejestrowe nie zawsze jednak jest w takim przypadku zawieszane.

 

Jeżeli w związku z podjętą uchwałą toczy się postępowanie rejestrowe, to zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje jej wykonania, w szczególności nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Samo złożenie powództwa nie oznacza jeszcze bowiem, że uchwała zostanie uchylona czy unieważniona.

 

Sąd rejestrowy może jednak zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy do czasu wydania wyroku w sprawie uchylenia lub unieważnienia uchwały. Na rozprawie tej można będzie wykazać na przykład bezzasadność powództwa czy inne powody, dla których zawieszenie nie powinno nastąpić. Na zawieszenie postępowania rejestrowego oraz na odmowę jego podjęcia służy zażalenie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie