Chat with us, powered by LiveChat

Co to jest rynek NewConnect? Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy rynkiem NewConnect a Głównym Rynkiem GPW?

Rynek NewConnect jest to alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym, przeznaczony głównie dla młodych spółek o wysokim potencjale wzrostu.

 

Stanowi on nową platformę obrotu wtórnego w Polsce. Analogiczne rynki prowadzą m.in. giełda w Londynie (AIM), skandynawska grupa giełd OMX (First North), niemiecka Deutsche Boerse (Entry Standardard) czy też grupa Euronext (Alternext).

 

Główny Rynek GPW stanowi natomiast platformę obrotu prowadzoną w formie rynku regulowanego, przeznaczoną dla największych i najbardziej płynnych spółek.


Jak wynika z powyższego, spółki chcące zadebiutować na Głównym Rynku GPW muszą spełniać znacznie surowsze wymogi, w tym dotyczący minimalnej kapitalizacji na poziomie 15 mln euro (jeżeli spółka była notowana przez minimum 6 miesięcy na NewConnect, to ten próg wynosi 12 mln euro).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie