Chat with us, powered by LiveChat

Jakie segmenty wyróżnione zostały na rynku NewConnect? Jakie są zasady kwalifikacji do nich spółek?

W celu ich większej transparentności, spółki notowane na rynku NewConnect mogą zostać zakwalifikowane do trzech wyróżnionych segmentów. Należą do nich NC Lead, NC High Liquidity Risk, NC Super High Liquidity Risk.

 

Pierwszy z nich - NC Lead - zawiera najpłynniejsze i największe spółki, najbliższe ewentualnemu dopuszczeniu i wprowadzeniu na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych. Przy doborze spółek pod uwagę brane są nie tylko takie czynniki jak kapitalizacja, wolumen obrotu, wartość kursu, zmienność czy czas funkjonowania na rynku, ale także komunikacja spółki z inwestorami, przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego obowiązującego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz wywiązywanie się emitenta z obowiązków informacyjnych.

 

NC High Liquidity Risk oraz NC Super High Liquidity Risk to natomiast segmenty przeznaczone dla spółek o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym, oszacowanym na podstawie analizy wskaźników rynkowych za okres ostatnich trzech miesięcy. Średnia wartość akcji w wolnym obrocie dla spółek z tego segmentu nie może przekraczać bowiem 1.000.000 złotych. Dodatkowo, do NC Super High Liquidity Risk przyporządkowywane są spółki w upadłości lub likwidacji, a także o dużej zmienności lub o niskim kursie notowań. Skutkiem kwalifikacji emitenta do jednego z tych dwóch segmentów jest wykreślenie akcji spółki z list uczestników indeksów rynku NewConnect.

 

Weryfikacja listy spółek we wszystkich trzech segmentach dokonywana jest w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Zakwalifikowanie emitenta do danego segmentu skutkuje natomiast jego szczególnym oznaczeniem w serwisach giełdowych, a także odrębną prezentacją spółki w notowaniach rynkowych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie