Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 10

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Co to jest kurs odniesienia?

24.08.2011

Co to jest kurs odniesienia?

Kurs odniesienia pozwala inwestorom na szybkie stwierdzenie, o ile w ciągu jednego dnia sesyjnego zmieniła się cena danego papieru wartościowego. Kurs odniesienia stanowi także podstawę dla ustalenia dopuszczalnych wahań kursów w danym systemie notowań.Zobacz więcej

Co to jest asymilacja akcji?

24.08.2011

Co to jest asymilacja akcji?

Potrzeba asymilacji akcji powstaje, gdy w obrocie mają pojawić się nowe akcje.Zobacz więcej

Czy istnieje obowiązek do zapisywania się na ogłoszone wezwanie? Czy warto sprzedawać akcje w odpowiedzi na wezwania?

24.08.2011

Czy istnieje obowiązek do zapisywania się na ogłoszone wezwanie? Czy warto sprzedawać akcje w odpowiedzi na wezwania?

Jeżeli nie jest to wezwanie związane z przymusowym wykupem lub odkupem akcji, akcjonariusz nie ma obowiązku, a jedynie prawo do złożenia zapisów na sprzedaż akcji. Rozważając sprzedaż akcji w ten sposób, warto wziąć pod uwagę kilka czynników.Zobacz więcej

Jak długo czeka się na wprowadzenie akcji do obrotu na NC po zapisaniu się na akcje w private placement? Czy uczestnictwo w ofertach pre-IPO wiąże się z dużym ryzykiem?

23.08.2011

Jak długo czeka się na wprowadzenie akcji do obrotu na NC po zapisaniu się na akcje w private placement? Czy uczestnictwo w ofertach pre-IPO wiąże się z dużym ryzykiem?

Zdarzają się sytuacje, kiedy inwestorzy, zachęceni wizją debiutu spółki na rynku NewConnect, obejmują jej akcje, które nie są następnie wprowadzane do publicznego obrotu. Czy istnieje jakiś czas od momentu przeprowadzenia oferty, po upływie którego spółka musi zadebiutować na rynku NewConnect?Zobacz więcej

Czy jako akcjonariusz spółki publicznej mam jakieś obowiązki?

23.08.2011

Czy jako akcjonariusz spółki publicznej mam jakieś obowiązki?

Akcjonariusz, jako współwłaściciel spółki, posiada wiele praw zarówno majątkowych (prawo do udziału w zysku, prawo do udziału w masie likwidacyjnej), jak i korporacyjnych (np. prawo do udziału w walnym zgromadzeniu). Czy bycie akcjonariuszem to jednak tylko same prawa bez jakichkolwiek obowiązków?Zobacz więcej

Czy Giełda wie, kto składa zlecenia kupna i sprzedaży?

23.08.2011

Czy Giełda wie, kto składa zlecenia kupna i sprzedaży?

Zlecenia kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych trafiają na giełdę za pośrednictwem biur maklerskich, będących członkami giełdy. Czy Giełda jednak wie, kto konkretnie składa to zlecenie?Zobacz więcej

Czy spółka publiczna wie, kto jest jej akcjonariuszem?

23.08.2011

Czy spółka publiczna wie, kto jest jej akcjonariuszem?

Spółki akcyjne, co do zasady, nie wiedzą, kto jest ich akcjonariuszem.Zobacz więcej

Co to znaczy, że rozliczenie transakcji giełdowej następuje w dniu T+2? Jakie to ma praktyczne konsekwencje dla zwykłego inwestora?

23.08.2011

Co to znaczy, że rozliczenie transakcji giełdowej następuje w dniu T+2? Jakie to ma praktyczne konsekwencje dla zwykłego inwestora?

Przeniesienie zdematerializowanych papierów wartościowych następuje z chwilą odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. Z kolei rozliczenie transakcji dla akcji następuje na koniec trzeciego dnia powszedniego po zawarciu transakcji. Ma to istotne konsekwencje.Zobacz więcej

Czy można być na walnym zgromadzeniu nie będąc akcjonariuszem tej spółki?

23.08.2011

Czy można być na walnym zgromadzeniu nie będąc akcjonariuszem tej spółki?

Istnieje kilka możliwości pozwalających na uczestnictwo w walnym zgromadzeniu spółki nie będąc jej akcjonariuszem.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie