Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 11

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Jak dowiedzieć się o uchwałach podjętych przez walne zgromadzenie spółki publicznej?

23.08.2011

Jak dowiedzieć się o uchwałach podjętych przez walne zgromadzenie spółki publicznej?

Przepisy prawa wymagają od spółek publicznych publikowania najistotniejszych informacji dotyczących przebiegu walnego zgromadzenia.Zobacz więcej

Jak udzielić pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu?

23.08.2011

Jak udzielić pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu?

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Jest to szczególnie przydatne uprawnienie, jeśli udziałowiec z różnych powodów nie może w danym dniu pojawić się na walnym zgromadzeniu.Zobacz więcej

Czy warto jeździć na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki?

23.08.2011

Czy warto jeździć na walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki?

Procedura rejestracji w walnym zgromadzeniu spółki nie jest zbyt skomplikowana i czasochłonna. Warto skorzystać z tego podstawowego prawa akcjonariusza.Zobacz więcej

Kto może wziąć udział w walnym zgromadzeniu? Jakie są zasady rejestracji?

23.08.2011

Kto może wziąć udział w walnym zgromadzeniu? Jakie są zasady rejestracji?

Każdy akcjonariusz niezależnie od liczby posiadanych akcji ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Procedura rejestracji nie jest skomplikowana i czasochłonna.Zobacz więcej

Czym właściwie jest polityka dywidendy?

23.08.2011

Czym właściwie jest polityka dywidendy?

W skrócie można powiedzieć, że polityka dywidendy to stanowisko zarządu spółki co do rekomendowania walnemu zgromadzeniu wypłaty i wysokości wypłaty dywidendy w średnim i dłuższym okresie.Zobacz więcej

Kto i kiedy decyduje o wypłacie dywidendy?

22.08.2011

Kto i kiedy decyduje o wypłacie dywidendy?

Corocznie w spółkach akcyjnych podejmowana jest decyzja o podziale zysku lub o sposobie pokryciu straty. Osiągnięty zysk może być przeznaczony na wypłatę dywidendy, a także zasilić kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki. Gdzie i kiedy taka decyzja jest podejmowana?Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie