Chat with us, powered by LiveChat

SII

Ochrona praw

Eksperci SII radzą

Eksperci SII radzą - strona 2

"Eksperci SII radzą" to zbiór ponad 100 odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania i problemy inwestorów indywidualnych. To praktyczna i niezbędna wiedza, którą powinien posiadać każdy inwestor giełdowy. Przez kilka ostatnich lat udzieliliśmy tysiące porad prawnych w odpowiedzi na  zadawane przez inwestorów indywidualnych pytania. Oto najczęściej powtarzające się:

 

1. Przymusowe wykupy i odkupy akcji

2. Prawo poboru

3. Dywidenda

4. Walne zgromadzenie spółki publicznej

5. Spółki w upadłości

 

6. Wezwania

7. NewConnect

 

 

8. Podatki giełdowe

 

 

9. Różne

 

Co to jest prawo poboru? Czy zawsze przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom?

01.03.2013

Co to jest prawo poboru? Czy zawsze przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom?

Prawo poboru to prawo pierwszeństwa objęcia nowej emisji akcji, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom spółki. W określonych przypadkach akcjonariusze mogą jednak zostać go pozbawieni.Zobacz więcej

Czym się różni przymusowy wykup od żądania odkupu akcji?

01.03.2013

Czym się różni przymusowy wykup od żądania odkupu akcji?

Instytucje przymusowego wykupu i odkupu znajdują zastosowanie, gdy istnieje bardzo wysoka koncentracja akcji w rękach jednego lub kilku akcjonariuszy.Zobacz więcej

Kiedy akcjonariusz może żądać przymusowego wykupu?

01.03.2013

Kiedy akcjonariusz może żądać przymusowego wykupu?

Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie spółek akcyjnych zawierają szereg zapisów mających na celu ochronę drobnych akcjonariuszy przed potencjalnie krzywdzącymi działaniami większościowych udziałowców. Wśród regulacji znaleźć można jednak również uprawnienia nadane wyłącznie udziałowcom większościowym, a do takich należy instytucja przymusowego wykupu.Zobacz więcej

Co to jest podatek giełdowy?

08.02.2013

Co to jest podatek giełdowy?

Co to jest podatek giełdowy, kogo obejmuje i jak jest opłacany? Tę podstawową wiedzę powinna mieć każda osoba inwestująca w papiery wartościowe. Każdy kto w danym roku podatkowym osiągnął w wyniku transakcji zawieranych na giełdzie dochód, będzie musiał bowiem rozliczyć się z urzędem skarbowym.Zobacz więcej

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-38?

07.02.2013

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PIT-38?

Inwestor, który w danym roku podatkowym osiągnął przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych czy udziałów w spółkach mających osobowość prawną zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT-38. SII podpowiada, jak taką deklarację prawidłowo wypełnić.Zobacz więcej

Co to jest przychód i koszt podatkowy? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?

06.02.2013

Co to jest przychód i koszt podatkowy? Kiedy występuje dochód, a kiedy strata podatkowa?

Osoby inwestujące na giełdzie muszą co roku sumiennie wykazać w stosownej deklaracji organom podatkowym wartość uzyskanego z tego tytułu dochodu, a także zapłacić należny podatek od osiągniętego zysku. Jak rozumiany jest przychód i koszt podatkowy? Kiedy występuje strata, a kiedy dochód podatkowy?Zobacz więcej

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie przez małżonków dochodów kapitałowych na jednym PIT-38?

06.02.2013

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie przez małżonków dochodów kapitałowych na jednym PIT-38?

Czy w związku z tym, że podatnicy wspólnie rozliczają się z podatku dochodowego, mogą również wspólnie rozliczyć podatek od dochodów kapitałowych, przykładowo pomniejszając zysk z jednego rachunku o stratę z drugiego rachunku?Zobacz więcej

Kto jest płatnikiem podatku od dochodów kapitałowych? Kto i do kiedy składa deklarację podatkową?

06.02.2013

Kto jest płatnikiem podatku od dochodów kapitałowych? Kto i do kiedy składa deklarację podatkową?

Podatek od dochodów kapitałowych, zwany potocznie także "podatkiem Belki" nie omija inwestorów giełdowych, uczestników funduszy inwestycyjnych czy posiadaczy lokat. Formy jego rozliczenia mogą być różne i zależą od rodzaju wybranego instrumentu czy produktu finansowego.Zobacz więcej

Kiedy akcjonariusz może żądać przymusowego odkupu?

01.02.2013

Kiedy akcjonariusz może żądać przymusowego odkupu?

W przypadkach bardzo dużej koncentracji akcji wśród jednych udziałowców, pozostali akcjonariusze mają ograniczoną możliwość wpływania na działalność spółki. Pozostawanie w niej może być ekonomicznie nieopłacalne, przy jednoczesnym utrudnionym wyjściu z inwestycji. Pomocna wówczas staje się instytucja przymusowego odkupu.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie