Chat with us, powered by LiveChat

SII

Edukacja

Biblioteka inwestora

Biblioteka inwestora - strona 9

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w porozumieniu z wydawnictwami, chciałoby zaproponować członkom SII możliwość nabywania książek o profilu ekonomicznym po preferencyjnych cenach. Chcemy w ten sposób promować działalność edukacyjną, która jest jedną z podstawowych misji Stowarzyszenia.

 

Cyklicznie pojawiające się obiektywne opinie i recenzje analityków Stowarzyszenia, będą zapewne pomocne w podejmowaniu decyzji co do wyboru odpowiedniej pozycji książkowej.

 

Wspólnie z księgarnią maklerska.pl tworzymy Ranking książek giełdowych, w którym czytelnicy wskazują książki o największym potencjale edukacyjnym i praktycznym.

Nowości:

1. Podstawy inwestowania:

 

2. Analiza fundamentalna:

 

 

3. Analiza techniczna:

 

 

4. Psychologia inwestowania

 

 

5. Beletrystyka giełdowa

 

 

6. Ekonomia

 

7. Pozostałe

 

Swapy - Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem

26.02.2009

Swapy - Techniki zawierania transakcji i zarządzanie ryzykiem

Autor wyczerpuje temat swapów, przedstawiając kolejno historię rynku, mechanizmy funkcjonowania i konstrukcji tych instrumentów oraz motywy zawierania transakcji swapowych w praktyce.Książka przeznaczona jest dla praktyków rynków finansowych, którzy stale mają do czynienia z rynkami swapów.Zobacz więcej

Analiza fundamentalna

06.02.2009

Analiza fundamentalna

„Analiza fundamentalna” autorstwa J.C. Ritchie, to niewątpliwie pozycja, z którą powinien zapoznać się każdy inwestor indywidualny pragnący efektywnie lokować swoje środki na rynku. Napisana jest przystępnym językiem, a autor nie stroni od przedstawiania licznych przykładów ułatwiających zrozumienie poruszanych problemów.Zobacz więcej

Intelektualna historia WallStreet

06.02.2009

Intelektualna historia WallStreet

„Intelektualna historia WallStreet” Bernsteina, jednego z największych autorów piszących o świecie finansów, zawiera wiele ciekawych historii o życiu i pracy twórców teorii, które zrewolucjonizowały współczesne rozumienie finansów. Historia jest na tyle aktualna, że autorowi udało się poznać osobiście wszystkich niemal uczestników rewolucji, która odmieniła oblicze współczesnych rynków kapitałowych.Zobacz więcej

Złudzenia inwestora

06.02.2009

Złudzenia inwestora

Jest to pozycja przeznaczona dla inwestorów, którzy posiadają już pewne doświadczenie i chcieliby nabrać dystansu do tego, co robią. Autor w znakomitym i często anegdotycznym stylu omawia takie kwestie jak skuteczność zastosowań różnych modeli formalnych, naśmiewa się wręcz ze skuteczności ratingów, dużo miejsca pozostawia na indywidualną refleksję czytelnika. Jedyną wadą omawianej pozycji jest brak jej aktualności.Zobacz więcej

Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych

06.02.2009

Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych

Charles P. Kindleberger podaje w wątpliwość fakt, iż działania inwestorów na rynkach finansowych są zawsze racjonalne. Stwierdza, że zdarza się ,iż inwestorzy podlegają zachowaniom stadnym, które przybierać mogą nawet postać szaleństwa.Zobacz więcej

Droga na giełdę

06.02.2009

Droga na giełdę

Jest to książka dla właścicieli spółek, którzy rozważają przeprowadzenie publicznej emisji akcji. Z punktu widzenia tej właśnie grupy czytelników, jest to pozycja rewelacyjna.Zobacz więcej

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

06.11.2008

Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych

W ostatnich latach na świecie wzrosło znaczenie analiz finansowych szeregów czasowych, zwłaszcza szeregów czasowych cen akcji, kursów walutowych i stóp procentowych. Książka Brzeszczyńskiego i Kelma jest jedną z pozycji w języku polskim przedstawiających modele ekonometryczne, wykorzystywane jako narzędzia analityczne wspomagające, bądź bezpośrednio wyznaczające poszczególne decyzje inwestycyjne.Zobacz więcej

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe

06.11.2008

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe

Książka przedstawia w sposób jasny i przystępny, a przede wszystkim całościowy, zagadnienia dotyczące inwestycji i decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. Korzystając z dorobku naukowego prezentowana jest ewolucja metod finansowania działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności finansowania jego rozwojuZobacz więcej

O instrumentach pochodnych

06.11.2008

O instrumentach pochodnych

Książka prezentuje w bardzo przystępny sposób, czym są instrumenty pochodne, jakie skutki wywołało ich pojawienie się oraz jakie przypuszczalne szkody zostały przez nie spowodowane. Napisana jest swobodnym stylem, przez co bez wątpienia stanowi wspaniałą lekturę, nie odbiegając przy tym od tematyki instrumentów pochodnych, ich historii i możliwej przyszłości.Zobacz więcej

Bajki w świecie biznesu

06.11.2008

Bajki w świecie biznesu

Książka Jacksona w sposób niesamowicie wnikliwy i szczegółowy odsłania kulisy największych oszustw sprawozdawczości finansowej na rynku amerykańskim. Autor w kolejnych rozdziałach, na prawdziwych przykładach, prezentuje 20 najczęściej wykorzystywanych metod fałszowania sprawozdań – zawyżanie przychodów i zysków, zmniejszenia kosztów oraz ukrywanie długów przez spółki powiązane.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie