Chat with us, powered by LiveChat

Kronika kryzysów gospodarczych Wojciech Morawski

Kronika kryzysów gospodarczychKronika kryzysów gospodarczych

Wojciech Morawski

Wydawnictwo TRIO
Warszawa 2003

 

Opis wydawcy:

 

 „Kronika kryzysów gospodarczych” Wojciecha Morawskiego przedstawia historie kryzysów, krok po kroku, opisując genezę i przebieg katastrofalnych w skutkach recesji. Autor opisuje zmagania gospodarek z problemami, powstającymi w wyniku różnorodnych czynników. W średniowiecznej Europie były to m.in. choroby zakaźne (np. epidemia dżumy, 1346, Kaffa), które błyskawicznie rozprzestrzeniały się po kontynencie, siejąc spustoszenie. Z biegiem czasu przyczynami kryzysów gospodarczych stawały się bańki spekulacyjne. Jednym z najbardziej znanych kryzysów na świecie, który jest przedstawiony w „Kronice kryzysów gospodarczych” to tulipanowy kryzys z Amsterdamu z 1637 r., kiedy to przez Holandię przeszła wielka fala spekulacji zwana tulipanomanią. Książka zawiera wiele historii ukazujących powstanie takich korporacji jak Mercedes czy United Steel Corporation. Dwa niezwykle ważne kryzysy opisane w kronice to szoki naftowe z 1974 i 1979. W książce znajdziemy również opisy giełdowych załamań z ostatnich kliku dekad.

 

„Kronika kryzysów gospodarczych” to pozycja niezwykle interesująca, zawierająca dużą ilość faktów i dat, dotyczących najważniejszych kryzysów. Być może warto prześledzić genezy najbardziej spektakularnych wydarzeń i wyciągnąć odpowiednie wnioski, a także uzbroić się w cenną wiedzę o historii gospodarczych katastrof.

 

 

Opinia SII:

 

Książka Wojciecha Morawskiego przedstawia historię kryzysów, krok po kroku, opisując genezę i przebieg katastrofalnych w skutkach recesji - począwszy od średniowiecza po sytuację w pierwszych latach XXI wieku. Pierwsze opisane kryzysy związane były z epidemią chorób zakaźnych, a przyczynami tych najnowszych są głównie bańki spekulacyjne i problemy rynków finansowych. Autor przedstawia historię gospodarczą świata, opisując kolejne załamania ekonomiczne. Omawia specyfikę każdego kryzysu, ich rolę, sposoby likwidacji oraz narastającą częstotliwość występowania przez pryzmat historii. Oprócz oczywistych niedogodności wywołanych przez kryzysy pozycja ta ukazuje jaką odgrywają w gospodarce rolę porządkującą i oczyszczającą, poprzez weryfikacje dorobku poprzedzającego go okresu dobrej koniunktury, ujawnianie zbędnych przedsięwzięć i przekłuwanie rozmaitych "bąbli" spekulacyjnych. Nie decydują o tym urzędnicy, lecz mechanizm rynkowy. Książka zawiera poza tym wiele historii ukazujących powstanie międzynarodowych korporacji, a także opisy giełdowych załamań z ostatnich kliku dekad. Jest to pozycja niezwykle interesująca, zawierająca dużą ilość faktów i dat, dotyczących najważniejszych kryzysów. 

 

Spis treści:

 

Wstęp: Kryzys gospodarczy - przypadek czy konieczność?

Czarna śmierć i kryzys XIV wieku
W rytm kolejnych bankructw Hiszpanii
Rok 1557 - pierwsze bankructwo
Rok 1577 - drugie bankructwo
Bankructwa: trzecie (1596) i czwarte (1607)
Rok 1627-piąte bankructwo
Bankructwa: szóste (1647), siódme (1652), ósme (1662) i dziewiąte (1680)
Tulipanomania (1637) i kryzys XVII wieku
System Johna Lawa (1720)

Od Lawa do Waterloo
Kryzys 1745 roku
Kryzys 1763 roku
Kryzys 1772 roku
Kryzys 1783 roku
Kryzys 1788 roku
Kryzys 1793 roku
Kryzys 1797 roku
Koniunktura w okresie wojen napoleońskich i kryzys 1810 roku

Miraż rynków południowoamerykańskich (1825)
Pogrom tkaczy ręcznych (1837)
U progu Wiosny Ludów (1847)
Pierwszy kryzys światowy (1857)
Po wojnie secesyjnej (1866)
Największy kryzys XIX wieku (1873)
Kryzys, który nadszedł z Francji (1882)
Kryzys, który nadszedł z Argentyny (1890)
Kryzys, który nadszedł z Rosji (1900)
Pierwszy kryzys monopolistyczny (1907)
Po wielkiej wojnie (lata dwudzieste XX wieku)
Wielki Kryzys (lata trzydzieste XX wieku)
Koniunktura w okresie powojennym

Dwa szoki naftowe (1974 i 1979)
W pętli zadłużenia (lata osiemdziesiąte XX wieku)
Kryzys 1991 roku i kryzysy peryferyjne lat dziewięćdziesiątych
U progu nowego stulecia (2001)

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie