Chat with us, powered by LiveChat

Wycena biznesu w praktyce

Wycena biznesu w praktyce

red.Marek Panfil

Wydawnictwo Poltext

Warszawa 2009

 

Opis wydawcy:

 

Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod i procedur wyceny całego przedsiębiorstwa, wyodrębnionych jego części i poszczególnych aktywów. Autorzy przyjęli ciekawą konwencję opisu technik wyceny poprzez analizę konkretnych przykładów firm, w których przeprowadzono te procesy w różnych aspektach ich funkcjonowania. Są to m.in. Następujące rodzaje spółek: handlowa, odzieżowa, spożywcza, telekomunikacyjna, usługowa wydobywcza (spółka celowa), oraz wybrane aktywa niematerialne – tj. znak towarowy, siła robocza, umowa o niekonkurowaniu w firmie produkującej napoje energetyczne.

Do zaprezentowanych wycen wykorzystane zostały następujące metody: zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), rynkowe, skorygowanych aktywów netto oraz opcji realnych. Znak towarowy (marka) został wyceniony metodą nadwyżki stopy zwrotu, wartość umowy o niekonkurowaniu – metodą DCF, a siła robocza – metodą kosztu zastąpienia.

Atutem książki jest jej praktyczny charakter, odniesienie teorii do rzeczywistości gospodarczej, co znacznie ułatwia zrozumienie problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa.

 

Opinia SII:

 

Dojrzałość polskiej gospodarki rynkowej powoduje, że rozszerza się zakres przyczyn wycen przedsiębiorstwa, a dotychczasowe jej metody wymagają modyfikacji.

 

„Wycena …”  to pozycja poruszająca zagadnienie wyceny spółek kapitałowych oraz aktywów niematerialnych nie tylko od strony teoretycznej, ale przede wszystkim od strony praktycznej.

 

Poszczególne rozdziały mają różnych autorów, specjalistów w danej dziedzinie, którzy poprzez analizę konkretnych przykładów opisują kolejne techniki wyceny w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa. Książka ta została napisana w formie podręcznika i zawiera obszerny materiał, jednak mimo tego jest pozycją ciekawą, ponieważ osadzona jest w polskich realiach, co zdecydowanie ułatwia zrozumienie poruszanych zagadnień i problemów. Praktyczny i konkretny charakter „Wyceny…” powoduje, że na pewno zainteresuje wszystkich zajmujących się wyceną, począwszy od studentów kierunków finansowych poprzez analityków, biegłych rewidentów do inwestorów indywidualnych.

 

 

Spis treści:

 

Rozdział 1
Wycena metodą skorygowanych aktywów netto 
Rozdział 2
Wycena aktywów niematerialnych producenta napojów energetycznych
Rozdział 3
Wycena spółki metodą rynkową na przykładzie Stokk SA 
Rozdział 4
Poszukiwanie maksymalnej wartości transakcji w procesie MBO/LBO
Rozdział 5
Wycena spółki odzieżowej metodą DCF i z wykorzystaniem opcji realnych
Rozdział 6
Wycena inwestycji z wykorzystaniem opcji realnych na przykładzie spółki wydobywczej 
Rozdział 7
Wycena kapitałów własnych Service SA trzema metodami

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie