Chat with us, powered by LiveChat

Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie.

Geometria Fibonacciego. Nowe ujęcie.

Paweł Danielewicz

Maklerska.pl

2014

 

Opis wydawcy:

 

W zmodyfikowanej i mocno rozbudowanej wersji „Geometrii Fibonacciego. Nowe ujęcie” Paweł Danielewicz wprowadza kilka istotnych zmian. Nadal skupia się na układach harmonicznych, aczkolwiek nieco odmiennie wyznacza poziomy wsparcia i oporu. Ewolucja nastąpiła przede wszystkim w konstruowaniu kluczowych węzłów cenowych bazujących na technice grupowania zniesień Fibonacciego i opisie formacji ABCD i XABCD. W nowej książce Autor wykonuje również wielki ukłon w kierunku klasycznego podejścia. Udowadnia, że łączenie wyrafinowanych technik Fibonacciego z elementami klasycznej AT zawsze daje pełniejszy obraz sytuacji rynkowej badanego waloru, co bezpośrednio przekłada się na uzyskiwanie jeszcze bardziej precyzyjnych wskazań transakcyjnych. Wszystkie elementy przedstawione w książce tworzą spójny system transakcyjny, charakteryzujący się przejrzystymi założeniami i wysoką skutecznością.

 

Opinia SII:

 

Niniejsza pozycja przekazuje dużo praktycznej wiedzy o budowie strategii inwestycyjnych. W merytoryczny, praktyczny sposób przedstawia zaawansowane narzędzia techniczne, przy pomocy których można budować klastry cenowe. Ponadto autor zwięźle opisał metody badania wykresów cenowych w oparciu o układy ABCD i XABCD. Każda metoda przedstawiona w książce poparta jest przejrzystymi przykładami z uzasadnieniami, wykresami czy zdjęciami które ułatwiają zapamiętanie treści. Na szczególne uznanie zasługuje połączenie technik Fibonacciego z klasyczną analizą techniczną, czego próżno szukać w innych publikacjach. Przedstawione przez twórcę strategie transakcyjne w pełni funkcjonują na płynnych rynkach i można na ich podstawie budować strategie inwestycyjne. Dobra lektura zarówno dla początkujących jak i bardziej zaawansowanych traderów których interesuje oryginalne podejście do inwestowania.

 

Spis treści:

 

CZĘŚĆ I Kluczowe terminy i techniki analityczne     

rozdział 1  Zniesienia wewnętrzne    

rozdział 2  Zniesienia zewnętrzne     

rozdział 3  Alternate Price Projection (APP) i technika ekspansji    

rozdział 4  Median Line (Andrew’s Pitchfork)    

rozdział 5  Technika grupowania zniesień   

 

CZĘŚĆ II Formacje ABCD    

rozdział 6  Symetria i median line, czyli przykład doskonałej synergii     

rozdział 7  Sytuacje, w których symetria raczej nie zadziała      

rozdział 8  Prosta strategia transakcyjna oparta na układzie ABCD     

rozdział 9  Negacja układów symetrycznych, teoria fal Elliotta i wolumen obrotu jako ważne zagadnienia harmonicznej teorii rynków     

rozdział 10  Szczególny przypadek negacji układów symetrycznych     

rozdział 11  Niestandardowe układy ABCD       

 

CZĘŚĆ III Formacje XABCD      

rozdział 12  Formacja Butterfly      

rozdział 13  Modyfikacje klasycznych struktur XABCD     

rozdział 14  Oznaczanie układów XABCD i ich negacja      

rozdział 15  Strategie transakcyjne i podsumowanie rozważań o formacjach zewnętrznych XABCD     

rozdział 16  Formacje Gartley i Bat, czyli kilka słów o wewnętrznych układach XABCD      

rozdział 17  Automatyzacja procesu wyznaczania stref cenowych Fibonacciego      

rozdział 18  Praktyczny przykład otwarcia pozycji z uwzględnieniem zleceń zabezpieczających

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie