Chat with us, powered by LiveChat

Zastosowanie Teorii Carolana i Fishera na rynku kapitałowym

Zastosowanie Teorii Carolana i FischeraZastosowanie Teorii Carolana i Fishera na rynku kapitałowym

Jerzy Nowakowski, Krzysztof Borowski

Wydawnictwo Diffin

Warszawa 2005

 

Opis wydawcy:

 

 W książce przedstawiono następujące zagadnienia: Teoria Dowa, Liczby Fibonacciego i ich zastosowanie na rynkach finansowych zarówno w ujęciu pasywnym, jak i dynamicznymTeoria fal Elliotta Teoria spiral cenowych Ermanometria Metoda okienek Carolana Metoda Fischera Wybrane teorie Ganna Analiza cykli giełdowych Analiza fundamentalna spółek.

 

Opinia SII:

 

Nowoczesna i nietypowa analiza techniczna wymaga nowoczesnego i nietypowego podejścia. To wszystko gwarantuje książka Nowakowskiego i Borowskiego. Zawiera ona z jednej strony opis klasycznych metod analizy technicznej (teoria Dowa, analiza trendów, formacji oraz wskaźników), jak i metod uznanych za nowoczesną analizę techniczną: opis ciągu liczb Fibonacciego i jego zastosowania na rynkach finansowych, teorii fal Elliotta, zgodnie z tytułem książki opis metody okienek Carolana, sposoby wyznaczania punktów zwrotnych za pomocą metody Fishera oraz omówienie wybranych zagadnień teorii Ganna. Wszystkie te metody są potraktowane wnikliwie oraz ilustrowane ciekawymi przykładami. Książka jest zdecydowanie przeznaczona dla inwestorów zaawansowanych. Początkujący powinni sięgnąć po inną lekturę z tego zakresu, a po Zastosowanie Teorii Carolana i Fishera na rynku kapitałowym dopiero w celu uzupełnienia wiedzy. Lektura ta jest także godna polecenia dla osób zajmujących się analizą techniczną od strony naukowej, gdyż stanowi znakomite źródło bibliograficzne (ponad 650 pozycji dotyczących analizy technicznej). ( Michał Masłowski, SII)

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. ANALIZA TECHNICZNA JAKO SZCZEGÓLNY PRZYPADEK SZEREGÓW CZASOWYCH

Rozdział 2. METODY ANALIZY TECHNICZNEJ

Rozdział 3. CIĄG LICZB FIBONACCIEGO I JEGO ZASTOSOWANIE NA RYNKACH FINANSOWYCH

Rozdział 4. TEORIA FAL ELLIOTTA

Rozdział 5. WYZNACZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH ZA POMOCĄ METODY OKIENEK CAROLANA

Rozdział 6. WYZNACZANIE PUNKTÓW ZWROTNYCH ZA POMOCĄ METODY FISCHERA

Rozdział 7. ŁĄCZNE ZASTOSOWANIE TECHNIK CZASOWYCH CAROLANA I FISCHERA

Rozdział 8. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII GANNA

Rozdział 9. ZWIĄZEK ANALIZY TECHNICZNEJ Z INNYMI DZIAŁAMI EKONOMII ORAZ INNYMI NAUKAMI

 

 Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie