Chat with us, powered by LiveChat

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny.

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Elżbieta Ostrowska

Wydawnictwo CH. Beck

Warszawa 2014

 

Opis wydawcy:

 

Najnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela dotyczące:

  • analizy behawioralnej i behawioralnego portfela inwestycyjnego,
  • benchmarków – wielokryterialna klasyfikacja i zastosowanie w ocenie portfela,
  • strategii selekcji spółek do portfela (inwestowanie w wartość lub wzrost),
  • dylematów dochodowości i efektywności i efektywności w zarządzaniu portfelem,
  • przykładów różnych rzeczywistych wydarzeń, które miały wpływ na zarządzanie wartością.

 

 

Opinia SII:

 

Portfel inwestycyjny to typowa pozycja naukowa. Wydaje się być idealnym podręcznikiem dla studentów kierunków ekonomicznych oraz naukowców podejmujących w swoich pracach tematykę analizy portfelowej w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Podstawowy wniosek płynący z lektury tej książki jest taki, że dywersyfikacja portfela inwestycyjnego ma sens. O sposobie dokonywania tej dywersyfikacji, zastosowanych narzędziach można dyskutować, natomiast główna teza książki o konieczności dywersyfikacji nie budzi wątpliwości.
To co natomiast może budzić wątpliwości przeciętnego czytelnika to przydatność praktyczna „Portfela inwestycyjnego”. Inwestorzy, którzy inwestują na giełdzie realne pieniądze mogą mieć trudności z wydobyciem z tej książki treści, które przydadzą im się w codziennej praktyce giełdowej.

Drogi czytelniku, wybierasz się na studiach ekonomicznych na egzamin z analizy portfelowej? Zajrzyj do tej książki! Jest tu wszystko czego potrzebujesz, żeby zdać ten egzamin. Ale jeżeli zamierzasz naprawdę kupować akcje na giełdzie, kup sobie Sztukę spekulacji Komara.

 

Spis treści:

 

1. Rynek finansowy w aspekcie portfela inwestycyjnego

2. Podstawy budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym

3. Kryteria doboru papierów wartościowych do portfela inwestycyjnego

4. Strategie i style w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym

5. Benchmarki w ocenie zarządzania portfelem inwestycyjnym

6. Behawioralny portfel inwestycyjny

7. Klasyczne portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych

8. Metodyka pomiaru efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym

9. Dobra luksusowe i waluty jako aktywa wzbogacające alternatywny portfel inwestycyjny

10. Portfel funduszy inwestycyjnych

11. Portfel inwestycyjny funduszy emerytalnych

12. Portfel inwestycyjny instytucji ubezpieczeniowych

13. Portfel inwestycyjny banków

14. Portfel rynkowy utożsamiany z indeksem giełdowym

15. Atrakcyjność aktywów alternatywnego portfela inwestycyjnego uwzględniającego fundusze, dobra luksusowe i waluty w okresie ekspansji na rynku (hossa) i kryzysów (bessa) – studia przypadków

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie