Chat with us, powered by LiveChat

Analiza fundamentalna

1Analiza fundamentalna

John C.Ritchie

Wydawnictwo WIG-Press

Warszawa 1997

 

Opis wydawcy:

 

"Analiza fundamentalna" to książka przeznaczona dla inwestorów indywidualnych, analityków oraz specjalistów zarządzających portfelami, którzy pragną wybierać akcje w przemyślany sposób. Zaprezentowana została w niej formalna metoda doboru akcji oparta na analizie fundamentalnej spółek. Jest to metoda zalecana dla inwestorów o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, którym zależy na ponadprzeciętnym wzroście wartości kapitału. W "Analizie fundamentalnej" omówione zostały podstawowe zasady inwestowania i wyceny papierów wartościowych oraz metody analizowania i oceny sprawozdań finansowych. Szeroko zaprezentowana została również analiza wskaźnikowa. Ostatnie rozdziały poświęcono omówieniu niektórych specyficznych klas papierów wartościowych, takich jak akcje przedsiębiorstw użyteczności publicznej i instytucji finansowych.

 

Opinia SII:

 

„Analiza fundamentalna” autorstwa J.C. Ritchie, to niewątpliwie pozycja, z którą powinien zapoznać się każdy inwestor indywidualny pragnący efektywnie lokować swoje środki na rynku. Autor prezentuje metodologię analizy fundamentalnej, która w połączeniu z analizą popularnego wskaźnika cena/zysk (P/E), może dać według niego efektywne narzędzie doboru odpowiednich akcji.

 

W pierwszej części książki zaprezentowano podstawy analizy obejmujące kwestię zależności ryzyka i zysku, wstęp do analizy papierów wartościowych oraz metody ich wyceny. Kolejna część skupia się na analizie sprawozdań finansowych, a więc rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pieniężnych oraz na analizie wskaźnikowej. Książka nie pomija także istotnego problemu dotyczącego analizy branżowej, która zwieńcza całą analizę spółki.

 

„Analiza fundamentalna” napisana jest przystępnym językiem, a autor nie stroni od przedstawiania licznych przykładów ułatwiających zrozumienie poruszanych problemów. Książka kierowana jest do inwestorów chcących lokować swoje środki w sposób przemyślany i długoterminowy. 

 

 

Spis treści:

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: Inwestycje ogólne i podstawy analizy

Rozdział 1. Inwestycje: wprowadzenie

Rozdział 2. Analiza papierów wartościowych: metodologia i podstawowe zagadnienia

Rozdział 3. Wycena papierów wartościowych: kamień węgielny analizy fundamentalnej

 

CZĘŚĆ DRUGA: Analiza fundamentalna

Rozdział 4. Analiza wskaźników gospodarczych i giełdowych

Rozdział 5. Sprawozdania finansowe: podstawowy materiał analizy fundamentalnej

Rozdział 6. Analiza rachunku zysków i strat: podejście ogólne i analiza, przychodów

Rozdział 7. Rachunek zysków i strat: koszty produktów sprzedanych i inne podobne pozycje kosztów

Rozdział 8. Analiza rachunku zysków i strat: koszty operacyjne i inne pozycje

Rozdział 9. Analiza bilansu

Rozdział 10. Wskaźnik zysku na akcje i analiza przepływów gotówkowych

Rozdział 11. Analiza wskaźnikowa

 

CZĘŚĆ TRZECIA: Analiza fundamentalna specjalnych klas papierów wartościowych

Rozdział 12. Branże regulowane: przedsiębiorstwa użyteczności publicznej

Rozdział 13. Branże regulowane: przedsiębiorstwa transportowe

Rozdział 14. Instytucje finansowe

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie