Chat with us, powered by LiveChat

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem

Frank K.Reilly, Keith C.Brown

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Warszawa 2001

 

Opis wydawcy:

 

 „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem” to tłumaczenie jednego z najlepszych podręczników, dotyczących inwestowania zarówno na rynku finansowym, jak i na rynku kapitałowym. Na powszechne zainteresowanie tą książką wpływają m.in. fakt wykorzystywania jej przez wiele renomowanych uczelni amerykańskich i zachodnioeuropejskich oraz umieszczenie w wykazie zalecanych publikacji, przygotowanym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Jedną z ważniejszych jej zalet jest również to, iż odpowiada wszelkim kanonom nowoczesnego podręcznika akademickiego – autorzy prowadzą swoje rozważania w przystępnym języku, przejrzyście wyjaśniając narzędzia analizy matematycznej i elastycznie odnosząc teorię do rzeczywistości.

 

W książce zostały omówione następujące zagadnienia:

– podstawy inwestowania i najnowsza teoria w tym zakresie;

– funkcjonowanie oraz organizacja rynku finansowego, w tym rynku kapitałowego;

– zasoby alokacji zasobów;

– zasady i praktyka wyceny instrumentów finansowych;

– analiza i zarządzanie instrumentami pochodnymi;

– budowa portfela inwestycji, zarządzanie nim i ocena jego rentowności;

– metody inwestowania i zarządzanie portfelem inwestycji na rynku międzynarodowym i rynku globalnym.

 

 

Opinia SII:

 

 „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem” to obszerna, złożona z dwóch tomów książka poświęcona zagadnieniom rynku kapitałowego. Zostały w niej szeroko omówione zagadnienia związane z inwestycjami, rozwojem teorii inwestowania, zasadom i praktyce wyceny papierów wartościowych, instrumentom pochodnym i funduszom powierniczym. Czytelnik znajdzie tu również informacje na temat budowania i zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz oceny jego rentowności. „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem” jest klasycznym podręcznikiem akademickim, który zyskał dużą popularność. Zawdzięcza ją najprawdopodobniej temu, że został napisany przystępnym językiem, dzięki któremu stosunkowo łatwo przez niego „przebrnąć”. Autorzy co równie istotne, starają się poszerzyć zagadnienia teoretyczne o przykłady i wyliczenia. Zamieszczają przy tym  liczne wykresy i tabele. Na końcu każdego rozdziału znajduje się podsumowanie najważniejszych treści oraz pytania i zadania kontrolne, które umożliwiają sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy. Do zadań kontrolnych nie zostały zamieszczone odpowiedzi, co może wywoływać pewien niedosyt.


Książkę zdecydowanie warto polecić studentom i wykładowcom kierunków ekonomicznych.  W jednym miejscu znajdą pełny przekrój wiedzy na temat rynków kapitałowych. Co do przydatności książki dla inwestorów indywidualnych mam pewne wątpliwości. Jej użyteczność zależeć będzie od charakteru inwestora. Inwestorzy, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę teoretyczną i na jej podstawie próbować szczęścia na rynku, znajdą tu coś dla siebie. Jednak inwestorzy, którzy nie mają cierpliwości lub czasu na studiowanie podręczników szybko porzucą lekturę i poszukają czegoś bardziej „praktycznego”.

 

 

Spis treści:

 

TOM I

CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Rozdział 1. Określanie inwestycji

Rozdział 2. Alokacja zasobów

Rozdział 3. Wybór inwestycji na rynku globalnym

Rozdział 4. Organizacja i funkcjonowanie rynków papierów 

Rozdział 5. Indeksy rynku papierów wartościowych

Rozdział 6. Źródła informacji w procesie globalnego inwestowania

CZĘŚĆ II ROZWÓJ TEORII INWESTOWANIA

Rozdział 7. Efektywny rynek kapitałowy

Rozdział 8. Wprowadzenie do zarządzania portfelem inwestycji

Rozdział 9. Modele wyceny kapitału

Rozdział 10. Rozwój i testowanie użyteczności modeli wyceny kapitału

Rozdział 11. Rynek instrumentów pochodnych

CZĘŚĆ III. ZASADY I PRAKTYKA WYCENY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rozdział 12. Analiza sprawozdań finansowych

Rozdział 13. Wprowadzenie do wyceny papierów wartościowych

Rozdział 14. Gospodarki innych krajów a rynki papie rów wartościowych.

 

TOM II

CZĘŚĆ IV. ANALIZA I ZARZĄDZANIE OBLIGACJAMI

Rozdział 15. Podstawowe informacje o obligacjach

Rozdział 16. Analiza i wycena obligacji

Rozdział 17. Strategie zarządzania portfelem obligacji

CZĘŚĆ V. ZASTOSOWANIE MODELU WYCENY

Rozdział 18. Analiza rynku akcji

Rozdział 19. Analiza branży

Rozdział 20. Analiza spółek oraz wybór odpowiednich akcji

Rozdział 21. Analiza techniczna

Rozdział 22. Strategie zarządzania portfelem akcji

CZĘŚĆ VI. ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

Rozdział 23. Kontrakty forward i futures

Rozdział 24. Kontrakty opcyjne

Rozdział 25. Kontrakty swapowe, zamienne papiery wartościowe oraz inne derywaty finansowe

Część VII. FUNDUSZE POWIERNICZE I OCENA RENTOWNOŚCI

Rozdział 26. Fundusze powiernicze

Rozdział 27. Ocena rentowności portfela inwestycji

 

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie