Chat with us, powered by LiveChat

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej

Martin J.Pring

Wydawnictwo WIG-Press

Warszawa 1998

 

Opis wydawcy:

 

"Podstawy analizy technicznej" Martina Pringa to najbardziej znana książka omawiająca stosowanie analizy technicznej na rynku akcji. Znaleźć w niej można obszerny wykład dotyczący między innymi takich metod i narzędzi technicznych jak linie trendu, formacje,średnie, wskaźniki impetu i nastrojów, "kółko i krzyżyk", cykle, a także świece japońskie i teoria fal Elliota. Specyfiką proponowanego tu ujęcia jest połączenie technicznego podejścia do analizy rynku ze spojrzeniem na sytuację gospodarczą. Żachowanie się rynku akcji staje się zdaniem Autora bardziej zrozumiałe, jeśli uwzględnia się w analizie także takie czynniki jak cykle koniunkturalne czy zmiany stóp procentowych. W ostatnich rozdziałach Pring omawia stosowanie analizy technicznej na rynkach złota, walut i towarów.

 

Opinia SII:

 

Pierwszy raz spotkałem się z tą pozycją 13 lat temu. Pamiętam, że bardzo szybko dotarłem do jej końca. Jest napisana lekkim i bardzo przystępnym językiem. Zawiera szeroki, niemal encyklopedyczny przegląd różnych sposobów oceny technicznej strony rynku. Byłem pod wielkim wrażeniem tego, że w banalny sposób, oceniając wzory cenowe, a nie sprawozdania finansowe spółek, można łatwo pomnażać pieniądze. Miałem wrażeniem, że znam już sposób na giełdę. Dziś, po ponownym zajrzeniu do tej pozycji, zauważam już, że autor zawarł również niejedno sceptyczne zdanie o formacjach świecowych, trendach, zniesieniach Fibonacciego, budowie systemów mechanicznych itd. Sam autor zdaje się przyznawać, że to tylko podstawy, ale bez podstaw trudno pójść dalej. Książka, mimo że powstała dawno temu, to niesie informacje o tym, czym kierują się w wielkiej liczbie gracze techniczni do dziś, niezależnie od oceny użyteczności analizy technicznej zweryfikowanej w prawdziwej grze giełdowej. Tym żyje świat spekulacji giełdowych.

 

Spis treści:

 

Techniki określania trendu

Model cyklu rynkowego

Rynki finansowe i cykl koniunkturalny

Teoria Dowa

Typowe parametry dla trendów średnioterminowych

Formacje cenowe

Flagi, chorągiewki, kliny, luki

Linie trendu

Średnie kroczące

Momentum I

Momentum II

Wykresy „kółko i krzyżyk”.

Różne metody określania trendu

Analiza średniej DJUA, 1962-1969

 

Struktura rynku

Cena: najważniejsze indeksy

Cena: charakterystyka grup

Czas: cykle długoterminowe

Czas: rozpoznawanie cykli w praktyce

Wolumen

Szerokość rynku

 

Stopy procentowe a rynek akcji

Dlaczego stopy procentowe wpływają na rynek akcji

Krótkoterminowe stopy procentowe

Długoterminowe stopy procentowe

 

Inne aspekty zachowań rynku

Wskaźniki nastrojów

Aktywność spekulacyjna

Zautomatyzowane systemy dokonywania transakcji

Wskaźniki

 

Specyfika rynków finansowych

Analiza techniczna międzynarodowych rynków akcji

Analiza techniczna poszczególnych spółek

Analiza techniczna rynku złota

Analiza techniczna rynków walutowych

Analiza techniczna rynków towarowych

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie