Chat with us, powered by LiveChat

Giełda Wolność Pieniądze. Poradnik Spekulanta

Giełda Wolność Pieniądze. Poradnik Spekulanta.

Van K.Tharp

Wydawnictwo WIG-Press

Warszawa 2000

 

Opis wydawcy:

 

 Dr. Van K. Tharp prowadzi szkolenia dla inwestorów od 1982 roku. Jest założycielem Międzynarodowego Instytutu Doskonalenia Inwestorów (International Insitute of Trading Mastery, Inc.). W ramach instytutu prowadzi wiele kursów dla inwestorów oraz szkołę inwestowania. Przez te lata skatalogował profile inwestycyjne ponad 4000 traderów i wyodrębnił cechy najlepszych z nich. Teraz prowadzi szkolenia, ucząc tych cech wszystkich chętnych.

 

Dr. Tharp jest jedynym nauczycielem spekulacji opisanym w książce Jacka Schwagera The Market Wizards: Interviews with Great Traders. Jest absolwentem psychologii Uniwersytetu Oklahoma. Dyplom doktora otrzymał w 1975 roku.

 

 

Opinia SII:

 

Książka dr. Van Tharpa jest jedną z tych trzech książek (obok "Analizy technicznej rynków terminowych" Schwagera i "Komputerowej analizy rynków terminowych" LeBeau i Lucasa), która powinna stanowić pozycję obowiązkową dla inwestorów bardzo aktywnie grających na kontraktach terminowych. Książka zawiera dużą dawkę informacji, którą można określić mianem praktycznej. Czytelnik znajdzie w niej opis procedury tworzenia systemów transakcyjnych ze zwróceniem uwagi na wszystkie niezbędne elementy składające się na udaną inwestycję. Autor opisuje etap tworzenia systemów transakcyjnych, jednakże nie koncentruje się na technikaliach, a bardziej zwraca uwagę na często zaniedbywaną sztukę zarządzania kapitałem oraz, co chyba najbardziej istotne, na wpływ psychologii inwestora na całokształt zachowań giełdowych. Dr Tharp znany jest zresztą w środowisku inwestorskim jako specjalista od tematyki psychologii inwestowania, prowadzi jedne z najsłynniejszych na świecie seminariów dla inwestorów traktujących właśnie o wpływie psychologii na skuteczność spekulacji. Książkę tę można także potraktować jak wstęp do szerszego zainteresowania się tematyką systemów transakcyjnych z naukowego punktu widzenia.

 

Spis treści:

 

Część I Najważniejszy czynnik decydujący o sukcesie: TY!

 

Rozdział 1

 

Legenda o Świętym Graalu

Metafora Świętego Graala

Co jest naprawdę ważne?

Modelowanie geniuszy rynku

Podsumowanie

 

Rozdział 2

 

Obciążenia oceny: dlaczego ludziom tak trudno jest zapanować nad rynkiem?

Obciążenia oceny wpływające na tworzenie systemu transakcyjnego

Złudzenie reprezentacji

Złudzenie wiarygodności

Syndrom totolotka

Heurystyka zwana prawem małych liczb

Heurystyka konserwatyzmu

Iluzja losowości

Potrzeba rozumienia

Obciążenia wpływające na sposób testowania systemów

Pokusa mnożenia stopni swobody

Błąd przesunięcia danych

Błąd niedostatecznej ochrony

Obciążenia wpływające na sposób prowadzenia transakcji

Błąd hazardzisty

Ostrożność wobec zysków i brawura wobec strat

"Muszę zarobić na obecnej transakcji"

Podsumowanie

 

Obciążenia oceny wpływające na tworzenie systemu transakcyjnego

Obciążenia wpływające na sposób testowania systemów

Obciążenia wpływające na sposób prowadzenia transakcji

 

Rozdział 3

 

Wyznaczanie celów

Określenie celu jest najważniejszym elementem pracy nad systemem

Tom Basso o celach inwestycyjnych

Część I: Ocena samego siebie

Część II: Wyznaczenie celów

 1. Cele inwestorów indywidualnych
 2. Cele zarządzających pieniędzmi

Część III: Koncepcje

Ustalanie celów

 

Część II Podstawy systemu

 

Rozdział 4

 

Etapy pracy nad systemem

 1. Przegląd własnych możliwości
 2. Bądź otwarty i zbieraj informacje o rynku
 3. Wyznacz sobie cele
 4. Wyznacz swoją perspektywę inwestycyjną
 5. Znajdź najlepsze historyczne ruchy o wybranym zasięgu czasowym i zbadaj ich wspólne cechy
 6. Jakie koncepcje pozwalały uchwycić te ruchy? Jak obiektywnie można je sprawdzić?
 7. Dodaj do systemu linie stopu i uwzględnij koszty transakcyjne
 8. Dodaj zasady realizacji zysku i oblicz oczekiwaną skuteczność systemu
 9. Szukaj transakcji dających duży zysk
 10. Optymalizuj wielkość pozycji
 11. Zastanów się, jak możesz usprawnić swój system
 12. Uwzględnij najczarniejsze scenariusze

 

Rozdział 5

 

Wybór koncepcji

Gra z trendem

Tom Basso: Filozofia gry z trendem

Zalety gry z trendem

Niedogodności gry z trendem

Czy strategia gry z trendem wciąż działa?

Czy jest to strategia dla każdego?

Komentarz autora

Analiza fundamentalna

Charles LeBeau:

Wprowadzenie do analizy fundamentalnej

Jak posługiwać się analizą fundamentalną

Komentarz autora

Zależności sezonowe

Jerry Toepke: Dlaczego regularności sezonowe się sprawdzają?

Komentarz autora

Transakcje typu spread

Kevin Thomas:

Wprowadzenie do transakcji typu spread

Komentarz autora

Sieci neuronowe

Louis Mendelsohn:

Wprowadzenie do sieci neuronowych

Sieci neuronowe

Zastosowania praktyczne

Komentarz autora

Porządek wszechświata

Cykle zachowań ludzkich

Wpływ systemów fizycznych na zachowanie ludzi

Tajemniczy porządek matematyczny

Wnioski

Podsumowanie

 

Rozdział 6

 

Oczekiwana skuteczność systemu i inne kluczowe elementy sukcesu

Sześć kluczowych czynników sukcesu

Metafora śnieżnych kul

Oczekiwana skuteczność systemu z bliska

Częstość transakcji a oczekiwana skuteczność

Problem prognozy

Oczekiwana skuteczność i współczynnik R

Współczynniki R

Oczekiwana skuteczność na rynku

Zastosowanie oczekiwanej skuteczności do porównywania różnych systemów

System Freda

System Ethel

Podsumowanie zasad korzystania z oczekiwanej skuteczności

 

Część III Zrozumienie najważniejszych elementów systemu

 

Rozdział 7

 

Warunki transakcji

Cztery fazy wchodzenia na rynek

Dobór rynku

Kierunek rynku

Warunki początkowe transakcji

Wybór momentu transakcji

Kryteria namierzenia rynku

Warunek nieudanego testu

Formacje kulminacji i wyczerpania

Luka kulminacji

Warunek ruchu powrotnego

Filtry a warunki transakcyjne

Filtry czasowe

Sekwencje danych

Dane fundamentalne

Wolumen

Dane łączne

Zmienność

Czynniki fundamentalne

Zarząd firmy

Warunki transakcji stosowane w znanych systemach

Warunki transakcji na rynku akcji

Model CANSLIM Williama O'Neila

Model "wartości" Warrena Buffetta

Metoda "czwórki dyletanta"

Warunki transakcji na rynkach terminowych

Model efektywności Kaufmana

Metoda fundamentalna Gallachera

Metoda Robertsa

Podsumowanie

 

Rozdział 8

 

Wejście, czyli synchronizacja z rynkiem

Jak osiągnąć skuteczność lepszą niż w metodzie losowej?

Studium LeBeau i Lucasa

Popularne metody otwierania pozycji

Wybicie z kanału

Wizualna ocena wykresu

Formacje

Prognozy

Wybicie z progu zmienności

Ruch kierunkowy i przeciętny ruch kierunkowy

Średnie kroczące i adaptacyjne średnie kroczące

Ważona średnia krocząca

Wykładnicza średnia krocząca

Przesunięta średnia krocząca

Adaptacyjna średnia krocząca

Oscylatory i oscylator stochastyczny

Projektowanie własnego sygnału

Przyspieszenie i spowolnienie

Mechanizmy wchodzenia na rynek w popularnych systemach

Systemy dla rynku akcji

CANSLIM

Model Warrena Buffetta

Metoda czwórki dla dyletanta

Systemy dla rynków terminowych

Średnia adaptacyjna Kaufmana

Metoda fundamentalna Gallachera

Metoda 1-2-3 Robertsa

Podsumowanie

 

Rozdział 9

 

Kiedy wychodzić z rynku, czyli ochrona kapitału

Jak działa stop

Poza zasięgiem szumu

Największa niekorzystna zmiana ceny

Bliskie linie stopu

Linie stopu, które mają sens

Stopy dolarowe

Stop procentowego cofnięcia

Stopy oparte na zmienności

Dev-Stops

Wybicia z kanału i średnie kroczące jako stopy

Wsparcie i opór

Czas

Stopy uznaniowe i psychologiczne

Podsumowanie: ochrona kapitału

Mechanizmy stopu stosowane w popularnych systemach

Systemy dla rynku akcji

CANSLIM

Metoda Warrena Buffetta

Metoda czwórki dla dyletanta

Systemy dla rynków terminowych

Średnia adaptacyjna Kaufmana

Metoda fundamentalna Gallachera

Metoda 1-2-3 Robertsa

 

Rozdział 10

 

Jak realizować zyski

Cele zasad realizacji zysku

Zamknięcia powodujące stratę, lecz ograniczające ryzyko początkowe

Stop czasowy

Ruchoma linia stopu

Wyjścia maksymalizujące zyski

Ruchome linie stopu

Stopy procentowego zniesienia zysku

Stopy zapobiegające oddawaniu zbyt dużej części zysku

Docelowy poziom zysku

Zamykanie pozycji po zniesieniu części zysku

Przeciwny ruch zmienności

Stopy paraboliczne

Zamknięcie pozycji z przyczyn psychologicznych

Linia stopu i docelowy poziom zysku

Kwestia prostoty a wielość zasad zamykania pozycji

Czego należy unikać?

Podsumowanie

Zasady zamykania pozycji stosowane w popularnych systemach

Systemy dla rynku akcji

CANSLIM

Metoda Buffetta

Metoda czwórki dla dyletanta

Systemy dla rynków futures

Metoda Kaufmana

Metoda fundamentalna Gallachera

Metoda 1-2-3 Kena Robertsa

 

Rozdział 11

 

Liczba okazji transakcyjnych i koszty

Kilka możliwych dróg

Długoterminowa gra z trendem przy wysokim współczynniku R

Standardowa strategia długoterminowej gry z trendem przy 40-procentowej trafności i stosunku zysku do ryzyka 2:1

System o wysokim prawdopodobieństwie i niskim współczynniku R

Animator rynku zarabiający na rozpiętości cen kupna i sprzedaży, a czasem tracący na nagłych ruchach rynku

Znaczenie liczby okazji transakcyjnych

Koszty korzystania z okazji transakcyjnych

Staraj się płacić niskie prowizje

Koszty realizacji zlecenia

Podatki

Koszty psychiczne

Podsumowanie

 

Rozdział 12

 

Zarządzanie wielkością pozycji?

Na moim rachunku jest tylko 10 000 dolarów!

Strategie zarządzania wielkością pozycji

Stosowany system

Model pierwszy: jedna jednostka na stałą sumę pieniędzy

Model drugi: jednostki o równej wartości na rynku akcji

Model trzeci: strategia ryzyka procentowego

Model czwarty: model procentowej zmienności

Podsumowanie modeli

Przykłady wpływu zarządzania wielkością pozycji

Podsumowanie

Zarządzanie wielkością pozycji w innych systemach

Modele dla rynku akcji

Model CANSLIM

Metoda Warrena Buffetta

Metoda czwórki dla dyletanta

Modele dla rynków terminowych

Metoda średniej adaptacyjnej Kaufmana

Metoda fundamentalna Gallachera

Metoda 1-2-3 Kena Robertsa

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie