Chat with us, powered by LiveChat

Psychologia rynków finansowych

Psychologia rynków finansowych

Tony Plummer
Wydawnictwo WIG-Press Księgarnia Maklerska.pl
Warszawa 1995

 

Opis wydawcy:

 

Psychologia rynków finansowych Tony Plummera jest na tle wielu prac poświęconych analizie technicznej książką szczególną, bowiem Autor stara się w niej odpowiedzieć nie tylko na pytanie "jak", ale przede wszystkim "dlaczego" analiza techniczna sprawdza się w praktyce. Znajdujemy tu próbę wyjaśnienia przyczyn, dla których ruchy cen podlegają określonym regułom. Swoje argumenty Autor wspiera zarówno odwołaniami do nauk ścisłych, jak i licznymi przykładami z praktyki rynkowej. Psychologia rynków finansowych została uznana przez recenzentów i analityków giełdowych za jedną z najważniejszych i najbardziej nowatorskich prac poświeconych rynkowi kapitałowemu, jakie ukazały się w ostatnich latach.W wyniku analiz opartych na teorii systemów "naturalnych" Plummer stwierdził, że ruch cen przebiega zgodnie z pewną bardzo wyraźną formułą, którą nazywa "pulsem cenowym". Na jej podstawie można bardzo dokładnie przewidywać zasięg poszczególnych ruchów cen oraz momenty zwrotne na rynku, na przykład takie jak krach na rynku akcji z 1987 roku. Często nieprzeniknione zachowania rynków finansowych stają się w świetle tej pracy bardziej zrozumiale i bardziej przewidywalne. Praca ta powinna stać się podstawową lekturą wszystkich profesjonalnych inwestorów i graczy, doradców finansowych, analityków technicznych oraz ekonomistów zajmujących się badaniem zachowań rynków finansowych.Dla każdego poważnego inwestora będzie to frapująca lektura... Market TechnicianJest to wspaniale, oryginalne i odkrywcze dzieło... Te książkę powinni przeczytać wszyscy ci, którzy poważnie interesują się analizą techniczną.

 

Opinia SII:

 

Lektura „Psychologii...” nawet dla doświadczonych inwestorów może być pewnym zaskoczeniem. Rozpoczyna się ona do opisu osiągnięć nauki w dziedzinie zachowań zbiorowych. Dopiero na tej podbudowie, wykorzystując teorię cykli, autor zmierza do przełożenia wniosków z teorii zachowań zbiorowych na osiągnięcia analizy technicznej. Widać zamiłowanie do nieklasycznych metod analizy technicznej, bazujących na ciągu Fibonacciego, teorii Gana, czy też falach Elliotta. Na takiej podbudowie omawianie są podstawowe metody analizy technicznej. Opisy tych metod – w szczególności analizę formacji – czytelnik może co prawda znaleźć w innych książkach traktujących o analizie technicznej, jednak tego podejścia, uwzględniającego psychologię inwestowania i zachowania zbiorowe, nigdzie indziej znaleźć się nie da. Świetna pozycja, którą można polecić wszystkim inwestorom, zarówno początkującym, jak i doświadczonym. Jedyną jej wadą jest brak aktualności, gdyż oryginalna praca Plummera była wydana w 1989 r. 

 

Spis treści:

 

I. Logika nieracjonalnych zachowań zbiorowości
1. Samodzielna jednostka czy niepodzielna całość?
2. Dwoje to już zbiorowość
3. Jednostka w zbiorowości
4. Systemowe podejście do zachowań zbiorowych
5. Cykle zachowań zbiorowości
6. Metody prognozowania zachowań zbiorowych
II. Dynamika cyklu hossy i bessy
7. Zbiorowość na giełdzie
8. Kształt cyklu hossy i bessy
9. Spirala i złote proporcje
10. Matematyczne podstawy ruchów cen
11. Kształty ruchów cen
III. Prognozowanie punktów zwrotnych
12. Formacje cenowe w punktach zwrotnych
13. Formacje cenowe w tradycyjnej analizie technicznej
14. Formacje powstające podczas trendów
15. Teoria Elliotta
16. Potwierdzenie sygnałów kupna i sprzedaży
17. Naturalne punkty zwrotne
18. Analiza cykli
19. Przykłady występowania cykli
IV. Psychologia gry na giełdzie
20. Psychologia leku
21. Psychologia sukcesu
22. Uwarunkowania sukcesu
23. Podsumowanie i wnioski

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie