Chat with us, powered by LiveChat

Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych

Szaleństwo panika krachSzaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych

Charles P. Kindleberger 
Wydawnictwo WIG-PRESS 

Warszawa 1998

 

Opis wydawcy:

 

Ekonomiści wierzą, że rynki finansowe są terenem działania racjonalnych inwestorów, reagujących w  rozsądny sposób na wszystkie publicznie dostępne informacje. Historyk ekonomii zauważa jednak, że czasem rynki te podlegają zachowaniom stadnym – zachowaniom na tyle irracjonalnym, że można je określić mianem gorączki lub szaleństwa. Ceny rosną do niewiarygodnych poziomów, by następnie ulec nieuchronnemu załamaniu. Schemat ten wydaje się uniwersalny i ponadczasowy – Kindleberger pokazuje, że jesteśmy w stanie wykryć pierwsze przypadki jego wystąpienia już w siedemnastowiecznej Holandii.

 

Ta trwałość schematu każe zastanowić się nad dwiema zasadniczymi kwestiami, które okazują się aktualne również dziś – choćby w obliczu kryzysu azjatyckiego przełomu lat 1997-1998: po pierwsze, jakie są przyczyny przeradzania się koniunktury w spekulacyjną gorączkę i po drugie, jak wobec takich zjawisk powinny zachowywać się banki centralne i międzynarodowe instytucje finansowe. Książka Kindlebergera jest o tyle cenna, że proponuje odpowiedzi na oba pytania.

 

 

Opinia SII:

 

Charles P. Kindleberger podaje w wątpliwość fakt, iż działania inwestorów na rynkach finansowych są zawsze racjonalne. Stwierdza, że zdarza się ,iż inwestorzy podlegają zachowaniom stadnym, które przybierać mogą nawet postać szaleństwa. Autor dokładnie, a zarazem w ciekawy i zrozumiały sposób, przedstawia przyczyny, przebieg i mechanizmy kryzysów oraz środków, jakie mogą zostać podjęte do walki z nimi. Można zauważyć, że historia się powtarza, a mechanizmy są podobne bez względu na użyte instrumenty. Autor uświadamia, że to, co się dzieje teraz nie jest niczym wyjątkowym, jeśli chodzi o zachowania ludzkie. Opisuje również, jak kryzys w jednym kraju może przenieść się na inne kraje w bardzo szybkim tempie. Nie sposób nie wspomnieć o obszernym rozdziale traktującym o sposobach interwencji w warunkach kryzysu. Kindleberger poświęca również rozdział wnioskom z historii, zastanawiając się, czy faktycznie instytucje powołane w celu zapobiegania kryzysom – przede wszystkim organizacje międzynarodowe, spełniają swoje zadanie. W książce poruszono również kwestię słuszności istnienia instytucji pożyczkodawcy ostatniej instancji, który teoretycznie pozwala zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się kryzysu. Niewątpliwą zaletą tej książki jest fakt, że zawiera ona dużo szczegółowych informacji i skłania do przemyśleń, a przy tym lekko się czyta i w dobie obecnego kryzysu staje się pozycją bardzo na czasie. Autor nie zasypuje czytelnika wzorami, modelami, a zamiast tego opisuje zaistniałe sytuacje, przypisując im wiele ciekawych historycznych zdarzeń i faktów. Dodatkowo autor zebrał wszystkie większe kryzysy gospodarcze od 1618 roku wraz z okolicznościami ich powstania i źródłami finansowania w tabeli na końcu książki.

 

Spis treści:

 

Rozdział  1. Kryzys finansowy: trudny orzech do zgryzienia

Rozdział  2 . Struktura typowego kryzysu finansowego

Rozdział  3. Gorączki spekulacyjne

Rozdział  4. Dolewanie oliwy do ognia – ekspansja monetarna

Rozdział  5. Oszustwa finansowe

Rozdział  6. Faza krytyczna

Rozdział  7. Rozprzestrzenianie się kryzysu wewnątrz kraju

Rozdział  8. Międzynarodowe rozprzestrzenianie się kryzysu

Rozdział  9. Sposoby interwencji w warunkach kryzysu

Rozdział  10. Pożyczkodawca ostatniej instancji

Rozdział  11. Międzynarodowy pożyczkodawca ostatniej instancji

Rozdział  12. Wnioski z historii

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie