Chat with us, powered by LiveChat

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Bożena Pomykalska, Przemysław Pomykalski

Wydawnictwo PWN

Warszawa 2017

 

Opis wydawcy:

 

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem kompleksowego podręcznika z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz stosowane w praktyce standardy, modele i metody pracy. Książka zawiera odniesienia do: • zarządzania wartością, • międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości, • finansowania projektów inwestycyjnych ze środków UE oraz finansowania start-upów. Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemów pojawiających się w praktyce. Przedstawione rozważania są ukierunkowane na przedsiębiorstwa różnej wielkości oraz znajdujące się na różnych etapach rozwoju. Książka została napisana z myślą o studentach wyższych szkół ekonomicznych, uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych jako podręcznik do przedmiotów takich jak: Analiza ekonomiczna, Analiza finansowa, Analiza przedsiębiorstw, Finanse przedsiębiorstw, Analiza sprawozdań finansowych. Jest to również cenne źródło wiedzy dla studentów studiów podyplomowych na kierunkach Analiza finansowa, Kondycja finansowa przedsiębiorstwa, Analityk finansowy. Będzie także wsparciem w codziennych obowiązkach dla praktyków, przedsiębiorców i menedżerów finansowych.

 

Opinia SII:

 

Kompendium wiedzy obejmujące materiał z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz określania ich kondycji finansowej. Lektura przedstawionej pozycji zaznajamia czytelnika z szerokim spektrum zagadnień niezbędnych przy dogłębnej analizie finansowej spółki, modelami wyceny, ocenie sprawozdań finansowych, ocenie opłacalności inwestycji. Niniejsza pozycja ma charakter monografii, i wydaje się być adresowana dla osób chcących usystematyzować swoją wiedzę.

 

Spis treści:

 

 1. Zarys analizy finansowej    
 2. Analiza procesu podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie    
 3. Analiza sprawozdań finansowych               
 4. Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa   
 5. Wykorzystanie dźwigni w planowaniu zysku i ocenie ryzyka    
 6. Model zrównoważonego wzrostu               
 7. Prognozowanie    
 8. Strategia finansowa i strategia finansowania    
 9. Struktura kapitału w teorii finansów i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem                 
 10. Wartość pieniądza w czasie    
 11. Metody oceny inwestycji rzeczowych    
 12. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa    
 13. Modele stosowane w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych    
 14. Analiza kosztu kapitału    
 15. Wycena przedsiębiorstw    
 16. Fuzje i przejęcia – połączenia jednostek    
 17. Analiza nowych przedsięwzięć

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie