Chat with us, powered by LiveChat

Stocks for the Long Run (Książka w J. Angielskim)

Stocks for the Long Run

Jeremy Siegel

McGraw-Hill Education

2014

 

Opis wydawcy:

 

Much has changed since the last edition of Stocks for the Long Run. The financial crisis, the deepest bear market since the Great Depression, and the continued growth of the emerging markets are just some of the contingencies directly affecting every portfolio inthe world.

 

To help you navigate markets and make the best investment decisions, Jeremy Siegel has updated his bestselling guide to stock market investing.

 

This new edition of Stocks for the Long Runanswers all the important questions of today: How did the crisis alter the financial markets and the future of stock returns? What are the sources of long-term economic growth? How does the Fed really impact investing decisions? Should you hedge against currency instability?

 

Opinia SII:

 

Główną tematyką niniejszej pozycji są inwestycje długoterminowe w papiery wartościowe, w szczególności w akcje. Znajdziemy tutaj klasyczną dawkę podstawowych informacji na temat giełdy pozwalających rozpocząć przygodę z inwestowaniem. Autor daje czytelnikowi możliwość spojrzenia na historyczne zwroty z akcji i obligacji przekonując tym samym, że dla długoterminowego wzrostu akcje są najlepszą klasą aktywów do utrzymywania. Uczy przy tym, że przy tego typu inwestycjach, w długim horyzoncie czasu, niezwykle istotnym elementem jest dywersyfikacja portfela. W książce dokładnie zostały przedstawione zalety ale i również ryzyko różnych możliwości inwestycyjnych w różnych okresach i sytuacjach ekonomicznych. Jeśli język angielski nie stanowi dla Ciebie problemu, a chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, to ta pozycja może być godna polecenia.

 

Spis treści:

 

Part 1: The Verdict of History

Chapter 1: Stock and Bond Returns Since 1802

Chapter 2: Risk, Return, and Portfolio Allocation: Why Stocks are Less Risky than

Bonds in the Long-run

Chapter 3: Stock Market Indices

Chapter 4: A Half-Century of U.S. Corporate History

Chapter 5: Taxes on Stock and Bond Returns: Why Stocks Have the Edge

Chapter 6: The Investment View of Stocks: How Fickle Markets Overwhelm Historical Facts

 

Part 2: Valuation, Style Investing, and Global Markets

Chapter 7: Sources and Measures of Stock Market Value

Chapter 8: Economic Growth, Market Valuation, and the Coming Age Wave

Chapter 9: Outperforming the Market: Size, Dividend Yield, and Price-to-Earnings

Ratios

 

Chapter 10: Global Investing

 

Part 3: Economic Environment of Investing

Chapter 11: Gold, Central Banks, and Inflation

Chapter 12: Stocks and the Business Cycle

Chapter 13: World Events That Impact Financial Markets

Chapter 14: Reactions of Financial Markets to Economic Data

 

Part 4: Stock Fluctuations in the Short Run

Chapter 15: ETFs. Stock Index Futures and Options

Chapter 16: Market Volatility

Chapter 17: Technical Analysis and Investing with the Trend

Chapter 18: Calendar Anomalies

Chapter 19: Behavioral Finance and the Psychology of Investing

 

Part 5: Building Wealth Through Stocks

Chapter 20: Fund Performance, Indexing, and Beating the Market

Chapter 21: Structuring a Portfolio for Long-Term Growth

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie